Thượng Tọa
0
Tiểu sử Thượng Tọa Thích Chân Quang là ai? Có lừa đảo không? Sự thật là cháu Bác Hồ?
0

Thượng tọa, tiến sĩ Thích Chân Quang là một trong những vị sư thầy nổi tiếng nhất đối với giới Tăng ni, Phật tử. Ngài không chỉ có nhiều đóng góp to lớn đối ...

0
Tiểu sử Thượng tọa Thích Nhật Từ là ai? Sự thật thầy bị tố cáo lừa đảo xuyên tạc công giáo
0

Thượng tọa Thích Nhật Từ là một trong những người vô cùng nổi tiếng trong nước với tri thức cực kỳ uyên bác và những đóng góp, cải cách vô cùng to lớn đối với ...

0
Bài kinh tội phước báo ứng – Thích Thiện Thuận
0

Thuyết pháp Bài kinh Tội phước báo ứng gồm 3 phần do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Khoá huân tu lần thứ 12 ngày 13/7/2014. Bài kinh Tội phước ...

0
Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật – Thích Thiện Thuận
0

Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật là bài thuyết giảng được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết pháp tại Tổ đình Hộ Khánh, tỉnh Bình Dương. Ăn chay là để nuôi ...

0
Sống với Đạo Phật – Thích Thiện Thuận
0

Sống với Đạo Phật, trao cho người tu tập, đưa cho họ chánh kiến để xây dựng cuộc sống bình an trong hiện tại và tương lai. Đó là nội dung bài thuyết pháp của ...

0
Phiền não tức Bồ đề – Thích Thiện Thuận
0

Đạo Phật là con đường tu tập mà ta thực hành trong cuộc đời. Bài thuyết pháp của Phiền não tức Bồ đề của Thầy Thích Thiện Thuận sẽ giúp ta hiểu hơn về điều ...

0
Ước muốn xa xôi – Thích Thiện Thuận
0

Bài thuyết pháp những ước muốn xa xôi được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng như một lần tâm sự giữa Thật và các Phật tử với nhau. Ước muốn xa xôi là ...

0
Đạo Phật đi vào cuộc đời 3 phần – Thích Thiện Thuận
0

Những bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận là một trong những cách Đạo Phật đi vào cuộc đời. Song còn có rất nhiều cách làm khác mà bạn có thể chưa biết. ...

0
Trái tim và cuộc sống – Thích Thiện Thuận
0

Trái tim và cuộc sống mỗi người đều có, tuy nhiên sẽ có những ý niệm Phật Pháp được giảng giải liên quan đến nội dung này của Thầy Thích Thiện Thuận. ...

0
Chỉ trong khoảnh khắc 3 phần– Thích Thiện Thuận
0

Chỉ trong khoảnh khắc là bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận được giảng tại chùa Xá Lợi, thuộc quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Chỉ trong khoảnh khắc ...

0
Thuyết pháp Tịnh tâm – Thích Thiện Thuận
0

Tịnh tâm để giúp mình vững trãi, thảnh thơi. Làm thế nào để tịnh tâm, đó là nội dung bài pháp thoại của Thượng toạ Thích Thiện Thuận. Tịnh tâm là pháp tu ...

0
Giá trị của bạn – Thích Thiện Thuận
0

Giá trị của bạn là gì? Làm thế nào để xác định giá trị của mình. Đó là nội dung bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận. Giá trị của bạn chỉ ...

Shopping cart