Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật là bài thuyết giảng được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết pháp tại Tổ đình Hộ Khánh, tỉnh Bình Dương.

Ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi của mỗi chúng ta.

Ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi của mỗi chúng ta.

Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật

Chúng ta thường thấy các Phật tử ăn chay, và có cả những người ăn chay trường. Thực chất, chúng ta ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi trong cuộc sống của mình chứ không phải ăn chay để thành Phật.

Trong quan điểm của Đạo Phật đối với vấn đề ăn chay cũng sẽ khác.

Chốn từ bi lui tới, tình thương dào dạt…

Video thuyết pháp Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật – Thích Thiện Thuận

Cửa chùa là nơi ta nuôi lớn tình thương mà chúng ta thương vạn loại hữu tình chứ không chỉ riêng con người.

Bao nhiêu hoàn cảnh là bấy nhiêu nỗi u hoài của mỗi con người. Khi ta nuôi lớn tình thương thì cũng là lúc ta vơi bớt đi những phiền não trong cuộc sống.

Ánh sáng từ bi lan tới đâu thì khổ đau, muôn phiền rút dần đi tới đó.

Một trong những pháp môn để giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì đó là việc ăn chay.

Cách thức ăn chay của Phật tổ trình bày qua các kinh điển và trong tam tàng kinh điển trong Đại Tạng Kinh.

Trong bài thuyết pháp Ăn chay sao cho đúng với Đạo Phật của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những điều mà chúng ta đang tu tập. Ăn chay là phát tâm chứ không phải ăn theo phong trào và ăn theo người khác. Do đó khi ăn chay ta hãy phát tâm để nuôi dưỡng lòng từ của chính mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart