Thích Nữ Hạnh Chiếu
0
“Niềm tin từ nơi Phật pháp” trong Thiền Sư ni 33- Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Thiền Sư Ni bài 33 là bài thuyết được Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu giảng cho các Phật tử, bài thuyết là một khóa tu, tu thân Học Tổ Sư Thiền ...

0
Tu tâm dưỡng tính- bài học trong giảng kinh pháp cú bài 49 của Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Bài thuyết giảng kinh pháp cú bài 49 được Thích Nữ Hạnh Chiếu giảng vào ngày 1/10/2011 tại Thiền viện Linh Chiếu về việc giúp con người ...

0
Đoạn tận ràng buộc với bài thuyết giảng kinh pháp cú của Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Ở bài thuyết giảng kinh pháp cú số 50, Thích Nữ Hạnh Chiếu, đưa ra những câu chuyện từ cuộc sống và của chính Đức Phật, để minh chứng cho sự giải thoát khỏi ...

0
Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu Giảng Thêm Về Kinh Thập Đại Đệ Tử
0

Bài giảng của Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu ngày hôm nay tiếp tục giảng giải về kinh Thập Đại Đệ Tử, từ đó dẫn ra được mối nhân duyên của chúng sanh đối với phật ...

0
Thập đại đệ tử truyện số 41 – ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Bài thuyết giảng về Thập đại đệ tử truyện số 41 ngày 30/04/2016 của ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu tại thiền viện Linh Chiếu là một bài giảng vô cùng ý nghĩa và sâu ...

0
Sống không lệ thuộc – bài thuyết giảng kinh pháp cú bài số 40 của Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Cuộc sống vốn là những chuỗi ngày lo lắng cho tương lai, những cảm xúc hỉ nộ ái ố tham sân si. Đó là điều ẩn chứa như một sự thật hiển nhiên trong mỗi chúng ...

0
Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng tiếp Kinh Niệm Thân
0

Hôm nay Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng tiếp Kinh Niệm Thân. Bài học hôm nay giúp chúng ta học kỹ hơn về sự kết hợp trong 1 thân thể do trời đất tạo ...

0
Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu làm sáng tỏ về Kinh Niệm Thân
0

Hôm nay Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu tiếp tục giảng dạy bài Kinh Niệm Thân. Đây là 1 bài kinh nhỏ trong bộ Kinh A Hàm. Kinh Niệm Thân là nhớ và nghĩ về thân. ...

0
Cùng nghe Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng Kinh Phạm Động
0

Kinh Phạm Động đây là một trong các bảng Kinh này nằm trong Trường A Hàm. Bộ Kinh này dạy con người tự tại với Tâm thoát ly thân xác để rời khỏi bến mê tìm về ...

0
Kinh A Hàm 26 Qua Lời Giảng Của Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Trong Kinh A Hàm 26, Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu đã tiếp tục giảng giải thêm về những ý nghĩa của Kinh A Hàm đến quý vị phật tử, về nghiệp của bản thân chúng ...

0
Dung hòa giữa “thân” và “tâm” với bài thuyết giảng của Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Với Thập đại đệ tử truyện bài 24, Thích Nữ Hạnh Chiếu, đã chia sẻ đến những bài học sâu sắc, dưới hình thức dẫn chứng sinh động, thiết thực, có tình có lý, ...

0
THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ TRUYỆN BÀI 23  – Thích Nữ Hạnh Chiếu
0

Thập Đại Đệ Tử Truyện bài 23 được Ni Sư Thích Nữ  Hạnh Chiếu thuyết giảng tiếp tục về nhân duyên và con đường đến với Phật Giáo của Tôn ...

Shopping cart