Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng tiếp Kinh Niệm Thân

Hôm nay Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng tiếp Kinh Niệm Thân. Bài học hôm nay giúp chúng ta học kỹ hơn về sự kết hợp trong 1 thân thể do trời đất tạo tác. Chính việc hiểu về bản thân chúng ta mới chiêm nghiệm được cách tu thân.

Có gì đặc sắc trong Kinh Niệm Thân phần 2 do Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng

Thân thể chúng sinh do tứ đại giới tạo nên gồm có đất, nước, gió và lửa. Bên cạnh đó còn có thông giới và thức giới. Thông giới giúp tứ đại giới kia tồn tại, thông giới tạo khoảng trống để các giới kia vận hành, phát triển. Thức giới chỉ có con người mới có được, giúp phân biệt được người và loài vật. Thức giới chính là ý thức, nhận thức của con người.

kinh-niem-than-thich-nu-hanh-chieu

Qua đó để thấy rằng thân thể con người là một thực thể chưa có ý thức về phật học. Đến với phật học con người sẽ giác ngộ được vì sao bản thân cứ trầm luân sinh tử, bị phiền não khổ đua vây bủa không thể thoát ra được và đức phật cũng chỉ ra cho chúng ta phương pháp để trừ khử các nguyên nhân đó giúp con người có cuộc sống an yên, vui vẻ, hạnh phúc không sân si, u mê, phiền não.

Thân thể con người được tạo ra từ địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, thông giới, thức giới tất cả đều là giả nhưng nó lại có năng lực và chỉ có hướng tới con đường chánh đạo chúng ta mới có thể điều khiển được các giới này. Muốn hướng tới chánh đạo chúng ta phải nhận thức được rằng bản thân mình không thực, chỉ là một hình hài vay mượn đã vạy mượn thì không nên quyến luyến, sân si, tạo nghiệp, tác nghiệp, bất cứ việc gì đến với bản thân cũng vui vẻ đón nhận và cho qua. Giác ngộ được đến cảnh giới đó bản thân mới đến được cực lạc.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=RGaZgoYqbSY

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart