Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu Giảng Thêm Về Kinh Thập Đại Đệ Tử

Bài giảng của Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu ngày hôm nay tiếp tục giảng giải về kinh Thập Đại Đệ Tử, từ đó dẫn ra được mối nhân duyên của chúng sanh đối với phật pháp, những thiếu hiểu biết về cách tu tập của phật tử hiện nay.

kinh-thap-dai-de-tu-thich-nu-hanh-chieu

Bài giảng tiếp theo kinh Thập Đại Đệ Tử của Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

Trong phần này của kinh thập đại đệ tử đã kể về tôn giả  Đại  Ca Diết, một vị  tôn  giả  đáng  kính với các điển tích cực kỳ cảm động về đức phật. Và khi ngài đã về tuổi già, lúc mà ngài có thể nhập niết bàn bất cứ lúc nào theo sở nguyện của ngài, thì lúc này một việc quan trọng mà tôn giả quan tâm là làm sao có thể chọn ra được người tiếp tục kế thừa trọng trách giáo hoá chúng sanh, qua đó thể hiện được lòng từ bi bác ái bao la của ngài đối với những chúng sanh còn mờ mịt ngoài kia.

Hơn thế, trong bài  giảng hôm nay, sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu đã giảng giải về việc hiểu sai và lệch lạc của tình hình tu tập đạo phật hiện nay, về những nhân duyên của chúng sanh với phật pháp. Sự tu tập của chúng sanh là ở chính mỗi bản thân của chúng ta, để có được kết quả tốt nhất thì ở mỗi phật tử cần có được sự tu tập tự giác ngay cả trong thân, miệng, ý. Hiểu được ý nghĩa thật sự của Phật pháp để từ đó có thể phát tâm từ bi của Phật pháp đến tất cả chúng sanh còn lại để cùng thoát khỏi bể trần gian. Chúng ta cùng nghe bài giảng của Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu để hiểu thêm về ý nghĩa của phật pháp.

https://www.youtube.com/watch?v=ULXauDIT7z4

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart