Hòa Thượng
1
Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Từ ở chùa nào? Còn sống không? Bị bệnh gì?
0

Hòa thượng Thích Thanh Từ là một trong những bậc cao tăng vĩ đại, có sức ảnh hưởng lớn và những đóng góp vô tận cho nền Phật giáo nước nhà. Ngài đã có công ...

0
Đại Lão Hòa thượng Thích Thanh Bích là ai? Cuộc đời và đạo nghiệp của vị cao tăng đức độ
0

Trưởng lão - Hòa thượng Thích Thanh Bích sẽ luôn là tấm gương sáng chói cho những hệ chư Tăng ni, Phật tử bởi sự uyên bác, tài năng, đức hạnh của mình. Tuy ...

0
Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Thông là ai? Tiểu sử cuộc đời và đạo nghiệp của vị cao tăng vĩ đại
0

Thích Từ Thông là một trong những vị hòa thượng vô cùng được yêu mến, không chỉ bởi tấm lòng từ bi, đức độ, mà còn bởi tri thức uyên thâm cùng với những đóng ...

0
Hòa thượng Thích Lệ Trang là ai? Cuộc đời và đạo nghiệp chi tiết
0

Thượng tọa - Hòa thượng Thích Lệ Trang là một vị cao tăng vô cùng nhân hậu, tốt bụng, hết lòng giúp đỡ mọi người và vì chúng sanh. Ngài có rất nhiều đóng góp ...

0
Ấn Quang đại sư là ai? Tiểu sử, cuộc đời và đạo nghiệp của vị hòa thượng lỗi lạc
0

Ấn Quang đại sư là một vị cao tăng vô cùng khiêm nhường, luôn trì giới tinh nghiêm, chuyên tâm tu hành, tạo phúc cho nhân dân. Ngài là bậc thánh nhân độ thế, ...

0
Hòa thượng Thích Minh Châu là ai? Tiểu sử và cuộc đời vĩ đại
0

Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu là một vị cao tăng lỗi lạc, người đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự phát triển của Phật giáo. Sau đây là bài ...

0
Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là ai? cuộc đời và sự nghiệp
0

Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh là một trong những vị cao tăng lỗi lạc, có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền Phật giáo nói chung. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn ...

1
Tiểu sử thầy Thích Giác Khang, thầy còn sống không, ngụ ở chùa nào?
0

Trưởng lão - Hòa thượng Thích Giác Khang là một trong những vị hòa thượng rất được yêu mến bởi đạo hành và công lao to lớn của ngài đối với sự nghiệp Phật giáo ...

0
Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là ai? Tiểu sử và cuộc đời tu hành của người
0

Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là một vị cao tăng, cả đời người đã dành trọn tâm huyết để tu hành, truyền đạo, giảng giải kinh Phật cho toàn thể chư Tăng ni, ...

0
Sư Thầy Hòa Thượng Thích Trí Quảng: Tiểu sử, cuộc đời và đạo nghiệp vĩ đại
0

Sư thầy Thích Trí Quảng là một trong những vị thiền sư có đức cao trọng vọng, được đông đảo quý Tăng ni, Phật tử trên khắp cả nước yêu mến, kính trọng. Bài ...

0
Tiểu sử Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu là ai? Cuộc đời và sự nghiệp
0

Hòa thượng Thích Quảng Đức vì chẳng thể ngồi im khi Phật giáo đứng trước nguy cơ diệt vong đã thực hiện tâm nguyện tự thiêu và để lại trái tim xá lợi bất diệt. ...

0
Đối trị phiền não thuyết giảng Thích Giác Hạnh
0

Đối trị phiền não thuyết giảng Thích Giác Hạnh - Trong cuộc sống sẽ không thể nào tránh khỏi những phiền não. Quan trọng là chúng ta có ...

Shopping cart