Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Thông là ai? Tiểu sử cuộc đời và đạo nghiệp của vị cao tăng vĩ đại

Thích Từ Thông là một trong những vị hòa thượng vô cùng được yêu mến, không chỉ bởi tấm lòng từ bi, đức độ, mà còn bởi tri thức uyên thâm cùng với những đóng góp của ngài cho sự nghiệp phát triển và hoằng dương của Phật pháp. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết rõ hơn về cuộc đời của hòa thượng.

Tiểu sử của hòa thượng Thích Từ Thông

Thích Từ Thông Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông hiện nay chưa có nhiều thông tin rõ ràng cho biết về thế danh cũng như quê quán của ngài. Chỉ biết rằng ngài sinh vào năm 1927 tại tỉnh Trà Vinh, hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức có điều kiện và có một lòng yêu nước vô cùng to lớn.

Ngay từ thuở nhỏ, hòa thượng Thích Từ Thông đã được cha mẹ giáo dục một cách cẩn thận. Bản thân ngài có sự yêu thích tìm tòi những thứ xung quanh và rất đam mê đọc các loại sách. Do đó mà cơ duyên tìm đến Phật pháp cũng được nhen nhóm trong ngài ngay từ thuở thiếu thời. Nhờ vậy mà ngài đã sớm quy y chốn cửa Phật, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc hoằng pháp và phát triển đạo Phật, được đông đảo chư Tăng ni, Phật tử yêu mến đến ngày nay.

Quá trình hoạt động của hòa thượng Thích Từ Thông

Thích Từ Thông

1. Giai đoạn trước năm 1975

Trong giai đoạn trước năm 1975, hòa thượng Thích Từ Thông có pháp hiệu là Như Huyễn thiền sư, ngài chủ yếu tu hành, làm dịch giả và giảng sư cho những bộ kinh nổi tiếng như bộ Kinh đại thừa Liễu Nghĩa, Duy thức học,… Ngài vừa tìm tòi, đọc sách, biên dịch các bộ kinh thư cho chúng Tăng ni, Phật tử có điều kiện học hỏi, mặc dù khi đó đất nước vẫn còn đang trong giai đoạn chiến tranh, với muôn vàn khó khăn.

2. Giai đoạn sau năm 1975

Sau giai đoạn 1975 thống nhất đất nước, hòa thượng Thích Từ Thông tham gia vào ban liên lạc Phật giáo yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm kết nối chúng Tăng ni, Phật tử có tấm lòng yêu nước lại với nhau trên khắp miền Nam thời bấy giờ, một lòng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và tín ngưỡng tôn giáo.

Vào năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập, hòa thượng Thích Từ Thông được bổ nhiệm làm Phó ban trị sự Tổng hội Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời kiêm giữ chức Ủy viên Giáo dục Tăng ni Thành hội Phật giáo.

Sau giai đoạn năm 1981, hòa thượng Thích Từ Thông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Cơ bản Phật học TP Hồ Chí Minh tại ngôi chùa Vĩnh Nghiêm. Sau này thầy dời về ngôi chùa Thiên Minh tại quận 9 để làm Hiệu trưởng trường Cao trung cấp Phật học TP Hồ Chí Minh cho đến nay đã hơn 32 năm.  

Những bài giảng hay và ý nghĩa của hòa thượng Thích Từ Thông

Thích Từ Thông

Một số bài giảng hay nhất của hòa thượng Thích Từ Thông, các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng trên kênh Youtube của ngài, có thể kể đến một số video như sau:

– Muốn cúng dường 10 phương.

– Đừng lơi cảnh giác.

– Ngũ căn – Mê tín tràn lan.

– Đường lối Phật có lạc hậu không?

– Đạo đế – Không nghe uổng một đời người.

– Học tu thiền đúng lời Phật.

– Phật có chịu cầu nguyện.

– Hiểu sai về linh hồn.

Ngoài ra một số tác phẩm kinh điển mà hòa thượng Thích Từ Thông đã dày công biên dịch, biên soạn mà bạn có thể tham khảo thêm bao gồm như:

– Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương. 

– Kinh Như Lai Viên Giác trực chỉ đề cương.

– Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương (sách I,II,III).

– Duy Ma cật Kinh Sở thuyết trực chỉ đề cương.

– Bát Nhã Ba la mật kinh.

– Duy Thức yếu luận.

– Pháp Hoa Thâm nghĩa đề cương.

Những câu nói để đời của thầy Thích Từ Thông nhất định nên biết

Thích Từ Thông

– Hàng phục tâm, không chấp ta hàng phục

– Đã trụ tâm không nghĩ là ta có cách trụ tâm tốt

– Diệt độ chúng sinh, không chấp ta giúp họ

– Sinh hoạt ngang rộng cùng khắp, không chấp không gian chứa đựng bao nhiêu

– Trưởng thành nhỏ lớn, không chấp thời gian dưỡng nuôi

– Dù nói chân lý không chấp ta đã nói gì

– Hành các hạnh lành , không chấp có phước đức

– Dù đã giải thoát, không chấp ta đắc Niết Bàn

– Dù nói vạn pháp , không chấp pháp một

– Dù nói các pháp đều là Phật pháp, nhưng không chấp Phật Pháp là Pháp có thật

– Dù gọi Quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề , nhưng không chấp đó là một cảnh … một nơi nào

– Muốn có cơ hội thấy được Như Lai thời “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng – Nhược kiến chư tướng , phi tướng tức kiến Như Lai“. Vì Như Lai là BẢN THỂ NHƯ NHƯ CHÂN THẬT của hiện tượng vạn pháp hay nói cách khác Như Lai là Pháp thân Phật là Tự Tánh Thanh Tịnh bản nhiên của vạn pháp.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart