Cùng nghe Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu thuyết giảng Kinh Phạm Động

Kinh Phạm Động đây là một trong các bảng Kinh này nằm trong Trường A Hàm. Bộ Kinh này dạy con người tự tại với Tâm thoát ly thân xác để rời khỏi bến mê tìm về con đường chân lý.

kinh-pham-dong-thich-nu-hanh-chieu

Suy ngẫm Kinh Phạm Động được truyền đạt bởi Ni Sư Thích Nữ Hạnh Chiếu

Phật Tổ không đồng tình với thuyết vô nhân người luôn cho rằng con người sinh ra luôn có Phật tính. Con người tồn tại do nghiệp báo, căn kiếp. Nếu con người tin vào thuyết vô nhân thì con người sẽ không tin tạo nghiệp phải trả báo. Người học Phật phải nắm giáo lý của Phật Pháp để sống được an toàn, tránh được các nguy hiểm do bản thân mình tự tạo nghiệp cho mình.

Cuộc sống hiện tại của mỗi người là sự hiện hữu của nghiệp duyên, nghiệp báo kiếp trước. Kiếp này chúng sinh sớm nhận ra tu thân tích đức sẽ thoát nghiệp và không gây thêm nghiệp chướng trầm luân cho đời sau. Muốn tu Phật thành công con người nên từ bỏ vọng tưởng. Muốn từ bỏ vọng tưởng con người không nên bám theo trần cảnh, hãy nhớ mọi thứ quanh ta đều không thật, chỉ là vay mượn, nên không cần chấp niệm hay sân si. Con người nên sống theo lẽ thật của chúng ta, theo Phật tính của chúng ta. Là con Phật nên tin tưởng vào lời Phật dạy tự thương mình và cứu lấy đời mình. Khi con người tâm thanh tịnh, thiện tâm nghiệp báo sẽ lùi dần không còn đeo bám chúng sinh sẽ bước vào cõi cực lạc.

https://www.youtube.com/watch?v=6CbXOu6eTAQ

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart