Kinh A Hàm 26 Qua Lời Giảng Của Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu

Trong Kinh A Hàm 26, Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu đã tiếp tục giảng giải thêm về những ý nghĩa của Kinh A Hàm đến quý vị phật tử, về nghiệp của bản thân chúng sanh, về ngũ dục và về sự tự tu tập.

kinh-a-ham-26-thich-nu-hanh-chieu

Sự Lôi Kéo Của Ngũ Dục Đến Chúng Sanh Trong Kinh A Hàm 26 Thích Nữ Hạnh Chiếu

Trong mỗi bản thân chúng ta, có người giàu sang, có người nghèo hèn, có người  hạnh phúc nhưng lại có người khổ đau, có khi nào tất cả chúng ta tự hỏi rằng những điều đó từ đâu mà có không? Xin trả lời rằng tất cả những  điều đó đều là nghiệp  của chúng ta. Nghiệp bắt đầu từ thân, miệng, ý của mỗi người mà thành, chúng ta bị ngũ dục lôi kéo thành nạn nhân của nó từ đó tự gây nên bao đau khổ của bản thân mình. Thế nhưng nghiệp của kiếp này không chỉ là do ngũ dục của kiếp này gây ra mà còn là sự tích tụ của rất nhiều kiếp trước nữa. Nên chúng sanh đừng vội than phiền có sao kiếp này ta luôn tu tâm dưỡng tánh, tích đức hành thiện nhưng cuộc sống lại không đủ an yên. Chỉ có khi chúng ta một lòng hướng Phật đạo, luôn toàn ý tu hành thì mới có thể thành chánh quả được.

Mong quý vị phật tử hoan hỉ lắng nghe bài giảng Kinh A Hàm 26 của Sư cô Thích Nữ Hạnh Chiếu để tự bản thân mình biết đâu là nghiệp để tránh, biết đâu là thiện để tu, có như vậy mới đi đúng được con đường chánh đạo của Phật pháp.

https://www.youtube.com/watch?v=A0n6Ptpl1FA

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart