Bài kinh tội phước báo ứng – Thích Thiện Thuận

Thuyết pháp Bài kinh Tội phước báo ứng gồm 3 phần do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Khoá huân tu lần thứ 12 ngày 13/7/2014.

bai-kinh-toi-phuoc-bao-ung-thich-thien-thuan

Bài kinh Tội phước báo ứng cho chúng ta biết hành động trong quá khứ quyết định hiện tại

Tội phước báo ứng – nhân quả nghiệp báo

Đức Phật có một bài kinh để ta có thể nhìn hiện tại mà biết quá khứ như thế nào.

Trong Pháp thoại Đức Phật nói rất rõ về sự tu tập của con người, đó là những gì được chép trong Kinh gọi là Phật thuyết tội phước báo ứng kinh.

Đời trước, đời này có nguyên nhân khác nhau. Phàm là chúng sanh trong cảnh giới này đều có nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ. Trước hết là Đức Phật đưa ra hình ảnh những người giàu có, quan quyền, nguyên nhân trong quá khứ những vị này thờng xuyên siêng năng lễ bái Đức Phật, phụng sự tam bảo, Phật Pháp.

Video thuyết pháp Bài kinh tội phước báo ứng – Thích Thiện Thuận phần 1, phần 2, phần 3

Những lời Phật nói trong bài thuyết giảng cho mình với bài thuyết pháp của Đức Phật sẽ cho chúng sinh hiểu rõ chúng ta sống trong đời đều có nhân quả, nghiệp báo.

Mỗi một con người, mỗi một sự vật trên cuộc đời đều có những nguyên nhân khác nhau trong quá khứ. Chính vì vậy tội phước báo ứng của con người không tự nhiên mà có. Chúng ta có ngày hôm nay là kết quả của những hành động trong quá khứ. Và những hành động ở hiện tại sẽ tạo ra con người chúng ta trong tương lai.

Với những lời Phật đã dạy như thuyết pháp Bài kinh tội phước báo ứng mà Thầy Thích Thiện Thuận mang đến sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart