Đạo Phật đi vào cuộc đời 3 phần – Thích Thiện Thuận

Những bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận là một trong những cách Đạo Phật đi vào cuộc đời. Song còn có rất nhiều cách làm khác mà bạn có thể chưa biết.

dao-phat-di-vao-cuoc-doi-thich-thien-thuan

Đạo Phật đi vào cuộc đời khi bạn thực hành Phật pháp

Đạo Phật đi vào cuộc đời

Bài thuyết pháp Đạo Phật đi vào cuộc đời 3 phần được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để nói về việc chúng ta có cơ duyên với Phật Pháp nhờ cách mà mọi người đang đưa con đường thoát khổ của Phật đến với chúng sinh.

Video Đạo Phật đi vào cuộc đời – Thích Thiện Thuận Phần 1, phần 2, phần 3

Đức Phật thương chúng sinh như người cha thương con, đó là Pháp mà người đã Ngộ ra và mong muốn đưa đến cho chúng sinh, những con người còn đang khổ đau trong cuộc sống. Đức Phật dẫn những người con này để thoát khỏi 6 kiếp luân hồi.

Khi chúng ta tu tập chúng ta không nên đặt mình vào hoàn cảnh của một tín đồ, vì khí đó ý nghĩa của tuệ hải giác sẽ không được mở ra hoàn toàn. Khiến chúng ta khi đó chỉ nghĩ đến dựa vào Đức Phật. Thực chất mọi việc đều dựa vào chúng ta.

Chúng ta tin Đức Phật qua con đường tìn ngưỡng theo cách dân gian. Tuy nhiên, Đạo Phật và con đường tu tập của người là chánh tín của chính mình. Phải tự mình làm chứ không ai có thể làm hộ.

Khi chúng ta học giáo lý và tu tập thì ta phải hiểu, Đức Phật không phải là một vị thánh mà như người cha, đấng đạo sư tối thượng, chúng ta phải gần gũi Đức Phật để cảm nhận Phật đang ở trong chúng ta.

Bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart