Giá trị của bạn – Thích Thiện Thuận

Giá trị của bạn là gì? Làm thế nào để xác định giá trị của mình. Đó là nội dung bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

gia-tri-cua-ban-thich-thien-thuan

Giá trị của bạn chỉ được phát huy khi bạn hiểu chính mình muốn gì

Giá trị của bạn là gì?

Vì quá nhiều ước mơ nên có thể chúng ta quên đi giá trị của chính mình. Thậm chí còn rất nhiều những vấn đề xung quanh tác động đến mình mà quên đi giá trị đích thực của mình.

Giá trị cuộc sống của chúng ta quyết định không phải chúng ta đã làm gì, đang làm gì mà là khi ta nhận ra mình là ai.

Video thuyết pháp Giá trị của bạn – Thích Thiện Thuận

Giá trị của bạn chỉ được phát huy, chỉ được biết đến là khi nhận ra mình là ai, khi đó biết đến ta cần làm gì trong cuộc đời này.

Ta là ai trong cuộc đời này? Khi bạn đang hỏi câu hỏi này thì chúng ta vẫn chưa nhận ra giá trị của chính mình.

Không phải khi bạn phải làm ông này, bà kia mới gọi là cống hiến, mới gọi là có giá trị con người. Mỗi người không phải là không biết đi chơi, không biết tận dụng tuổi trẻ. Trên tinh thần của Đạo Phật gọi là bát chánh đạo gọi là chánh tư duy.

Để khi biết ta muốn gì, biết giá trị của mình để cống hiến, để làm ích cho mọi người.

Khi nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận, có thể đả động chính chúng ta, tìm hiểu về giá trị của bản thân mình, hiểu về mình để cho đi những giá trị, biết cống hiến, làm những việc tốt cho cuộc đời, giúp cho những người xung quanh mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là khi chúng ta nghe và hiểu về chính mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart