Phiền não tức Bồ đề – Thích Thiện Thuận

Đạo Phật là con đường tu tập mà ta thực hành trong cuộc đời. Bài thuyết pháp của Phiền não tức Bồ đề của Thầy Thích Thiện Thuận sẽ giúp ta hiểu hơn về điều này.

phien-nao-tuc-bo-de-thich-thien-thuan

Phiền não tức bồ đề khi ta hiểu được cội nguồn của nó

Phiền não tức Bồ đề trên con đường tu tập

Con đường tu tập ta có thể giác ngộ từng phần, tuy nhiên, không nhiều các Phật tử đang tu tập mà có thể hiểu về điều này.

Mỗi người đều có những phiền não trong cuộc đời, nhưng khi ta thoát được những phiền não này, giải thoát chính mình thì đó là lúc ta đã giác ngộ. Như khi ta đang đi theo con đường của Phật vì đã làm được điều này.

Video Phiền não tức Bồ đề – Thích Thiện Thuận

Chúng ta có thể hiểu về những điều trong cuộc đời mình, tuy nhiên chúng ta lại cứ chấp ngã với những điều sinh tử trong cuộc sống. Khi ta nhận biết được khổ đau và giác ngộ thì cuộc sống của ta mới an lạc.

Ta phải nhận diện được phiền não ở chỗ nào, niết bàn ở đâu để gieo cho mình duyên an lạc để giúp mình thoát khỏi khổ đau.

Bài thuyết pháp Phiền não tức Bồ đề rất thích hợp với những Phật tử tại gia trên con đường tu tập của mình để giúp bạn có thể nhận diễn rõ cuộc đời mình khổ đau dô đâu, làm thế nào để vượt qua được con đường khổ đau đó.

Ta có thể nghe những câu chuyện về chủ đề này được Thượng toạ Thích Thiện Thuận của Phật khi khởi thuỷ trên con đường giác ngộ và hình thành nên những điều bình thường trong cuộc sống, đó là những lời khen, lời chê mà ta có thể vượt qua được.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart