Thuyết pháp Tịnh tâm – Thích Thiện Thuận

Tịnh tâm để giúp mình vững trãi, thảnh thơi. Làm thế nào để tịnh tâm, đó là nội dung bài pháp thoại của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

tinh-tam-thich-thien-thuan

Tịnh tâm là pháp tu mà bạn cần đạt được khi học Phật

Tu tâm là mục đích khi học Phật

Chúng ta tu theo pháp môn nào cũng đều mong mình có thể tịnh tâm, tận 84.000. Điều này để giúp cho chúng ta loại bỏ hết khổ đau. Tâm trạng mình buồn thì đi đâu cũng không vui. Tâm chúng ta không định thì làm gì cũng không được.

Những bộc phát bởi tham, sân, si thì có rất nhiều việc mà mình không làm được, có những hành động không phải là mình nữa. Khi không thoát khỏi điều này thì niềm vui không có lối thoát.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1266&v=qRwhG9rE_RE

Video Thuyết pháp Tịnh tâm – Thích Thiện Thuận

Phiền não đeo đuổi cuộc sống của chúng ta từ ngày này qua ngày khác, kiếp này qua kiếp khác.

Tu tập để tịnh tâm, tịnh ngay giữa dòng đời nhiều khổ đâu ngổn ngang này.

Xác định cho được bên ngoài trần cảnh chi phối chúng ta là gì?

Nếu chúng ta khi bắt đầu hàng phục kỳ tâm, thì thường xuyên phải quán chiếu tâm mình. Việc đối diện với cuộc sống khó khăn, có kinh tế không ổn định thì chúng ta tu tập như thế nào?

Chúng ta thực tập qua rất nhiều pháp môn như tập ăn chay, niệm Phật để giúp tâm mình tịnh.

Với những người tu tại gia thì để giúp mình tu tâm rất khó, khó hơn rất nhiều so với tăng ni. Hơn nữa tăng ni lại có phương pháp của mình để giúp tu tâm tốt hơn. Do đó khi nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận chúng ta sẽ tìm được phương pháp của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart