Tìm Hiểu Về Khái Niệm Vô Thường

Vô thường là cụm từ khá quen thuộc mà ai cũng đã từng nghe ở đâu đó. Vậy ý nghĩa thực sự của cụm này là gì?

Tim-hieu-ve-khai-niem-vo-thuong

Vô thường là gì?

Vô thường có nghĩa là luôn thay đổi, không có tính chắc chắn và không có tính trường tồn vĩnh cửu. Nó còn là đặc tính chung của mọi sự vật, hiện tượng từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những điều lớn lao như vũ trụ.

Ngoài ra, vô thường còn là sự quán chiếu hay còn là đối tượng trong tu tập quán chiếu. Để rồi từ đó, nó như một phép thực tập Định trên chính nó. Chúng có ý nghĩa rất sâu sắc và rộng lớn.

Trong Phật giáo, vô thường còn là cơ sở triết lý và thực hành rất quan trọng. Nó như một sự chứng nhận, một sự phát hiện chân thực, nó còn là tất cả các hiện tượng dù thuộc về tâm lý hay thuộc về các yếu tố tự nhiên.

Tuy đây là một chân lý hoàn toàn tự nhiên và có thể dễ dàng kiểm chứng được ở mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, con người chúng ta luôn bị cái vô minh che mắt mà không thể nhận biết được cái chân lý tự nhiên ấy.

Sự thay đổi từ trạng thái không hiểu biết sang trạng thái ý thức được tính chất vô thường của vạn vật và sự thừa nhận hai bản chất kia đã mở ra con đường tu học. Con đường ấy đã được Đức Phật đề cập đến trong những giáo lý của ngài.

Nhận diện được bản chất của của sự vô thường sẽ giúp con người ta nhìn mọi sự một đúng đắn hơn, không bị cái cố chấp chi phối tâm trí nữa.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart