37 Phẩm Trợ Đạo

37 Phẩm Trợ Đạo là một hệ thống các pháp tu của Phật giáo. Vậy những pháp tu này có tầm quan trọng như thế nào?

Tầm quan trọng của 37 Phẩm Trợ Đạo

37-pham-tro-dao

37 Phẩm Trợ Đạo là một hệ thống các phép tu trong đạo Phật cho những người mới bắt đầu tu tập đến khi tu tập một cách chuyên sâu. Các pháp tu này được sắp xếp từ cơ bản cho đến các mức khó hơn và được giải thích rất rõ ràng.

Người nào mà thực sự hiểu biết về 37 Phẩm Trợ Đạo sẽ không bao giờ đi vào con đường tu sai lạc của Phật giáo. Vì vậy đây được như những điều cơ bản cần phải biết trước khi tu tập và mỗi Phật tử cần nghiên cứu kỹ chúng.

Một khi đã thông suốt được hệ thống các pháp tu trong 37 Phẩm Trợ Đạo người tu tập sẽ không bị các pháp môn ngoại đạo nào đánh lừa nữa. Và sẽ không có pháp môn nào khác ngoài 37 pháp môn trên, nếu có thì chúng chỉ là những pháp môn ngoại đạo mà thôi. Đây là điều mà Đức Phật đã từng khẳng định chắc chắn.

Các pháp môn ngoại đạo sẽ không có bất cứ điểm giống như trong 37 Phẩm Trợ Đạo hết cả. Do đó, việc tu tập và nghiên cứu những pháp chính thống này sẽ giúp mỗi người thêm hiểu biết về các giáo Phật Pháp một cách đúng đắn, không bị sai lệch, không bị ngộ nhận bởi pháp môn ngoại đạo nào khác.

Các pháp môn trong 37 Phẩm Trợ Đạo chắc chắn sẽ không thể tiếp được một sớm một chiều nhưng hãy bắt từ những điều đơn giản nhất rồi cái khó hơn sẽ từ từ được tiếp thu.

 

 

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart