Kinh Cứu Khổ | Thuyết giảng phật pháp hay nhất

Kinh cứu khổ nếu có người nào tụng được một ngàn lượt thì bản thân họ sẽ lìa được những khổ nạn. Đây là một trong những cuốn kinh do Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương đằng bộ. Phương Đằng bộ là một trong những kinh Đại thừa, sau bốn bộ là: Hoa NghiêmBát NhãPháp Hoa và Niết Bàn. Trong Phương Đằng bộ chia làm 2 bộ chính là Bảo Tích và Đại Tập. Nếu chúng ta phân loại theo hiển mật thì Kinh Cứu Khổ thuộc Phương Đằng chú bộ vì có thần chú Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ hay vẫn gọi tắt là Kinh Cứu Khổ. 

Kinh Cứu Khổ là một trong những bài kinh được nhiều người đọc nhất

kinh-cuu-kho-1

Khổ đau là một phần tất yêu trong cuộc sống này. Chẳng vì vậy mà người ta nói “qua được bể khổ là qua đời”. Những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống chúng ta sẽ làm gì? Có người sẽ nghĩ đến những người thân thương như cha mẹ già yếu, gia đình, vợ con mà quan trọng hơn chính là bản thân của mình. Rồi họ vượt qua nhờ được tiếp thêm những động lực vô hình đó. Cũng có người nghĩ về niềm tin của mình, tin vào bản thân, tin vào đức Phật, vào vị bồ tát Quan Âm. Nhưng cũng có người buông xuôi, bỏ mặt tất cả ra sao thì ra…

Mục đích của việc tụng kinh Cứu khổ đó là để tìm hiểu ra nghĩa lý về sự khổ qua lời Phật tổ dạy. Chúng ta đem những điều đó áp dụng hành trì trong đời sống hằng ngày. Tâm con người hằng ngày duyên theo cảnh trần nên chẳng lúc nào được dừng nghỉ, chẳng khác một loài vật bay nhảy suốt ngày không yên. Cho nên, Kinh Cứu khổ cốt yếu để cột sự bay nhảy đó lại, để chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần mới khắc sâu vào tâm trí. Bởi những lời Kinh không phải đoạn nào cũng dễ hiểu mà nghĩa lý rất sâu, chúng ta cần đọc qua nhiều lần.

Nhưng Kinh Cứu Khổ không phải là một thần chú thần thông

kinh-cuu-kho-4

Như bao nhiêu bài kinh Phật khác, việc tụng niệm phải hết lòng thành kính, phải có cái tâm tha thiết trân trọng. Bởi cái tâm của con người thường dễ buông lung rong ruổi theo duyên trần mà tha hồ tạo tội. Mình đặt định như thế cũng là một cách để rèn luyện cho bản thân những quy tắc. Bản thân không được vượt qua, không nhún nhường cho bản thân làm những điều ác điều xấu dù một lần đi chăng nữa.

Có nhiều người tìm đến Kinh Cứu Khổ như một phép cứu rỗi vào những lúc tuyệt vọng thì tự nhiên trong ta lại có thêm hi vọng, thêm niềm tin để mà vực dậy và chiến thắng nghịch cảnh. Bởi suy cho cùng thì sức mạnh nằm ở niềm tin, tin vào bản thân của chính ta có thể làm được. Đó là cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đức Phật không ban cho chúng ta những phép thần thông khi gặp hoạn nạn thì Ngài sẽ mở vòng tay cứu người khác qua kiếp nạn.  lòng thì không biết ăn năn, không biết tu tâm, chuyên làm việc ác.

Về cách thức tụng niệm, theo lời Phật dạy trước khi tụng niệm chúng ta nên rửa tay và súc miệng cho sạch sẽ. Đặc biệt y phục phải tề chỉnh. Khi ngồi đọc kinh phải giữ một tư thế tuy thoải mái nhưng nghiêm trang. Lúc lạy hay quỳ cũng phải giữ một thế đoan nghiêm như vậy. Khi đọc kinh chúng ta chỉ đọc vừa đủ nghe. Tuy nhiên, tùy tình hình sức khỏe mà chúng ta có thể tụng ra tiếng hoặc tụng thầm.

Kinh cứu khổ

kinh-cuu-kho

I. Kinh cứu khổ phiên âm Tiếng Việt

Nam mô Đại Từ, đại Bi Quảng Đại Linh Quan Thế Âm Bồ Tát. (đọc 3 lần)

Nam mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh Đại Thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ.

Nhược hữu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn.

Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ, hồi quang Bồ Tát, hồi thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương chánh điện Bồ Tát, ma kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu, chư Đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán, cứu hộ đệ tử..….nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quan Thế Âm. Anh lạc bất tu giải, cần độc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành tức thuyết, Chơn ngôn viết: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

II. Kinh cứu khổ chữ hán

救 苦 經

南 無 大 慈 大 悲 廣 大 靈 光 世 音 菩 薩

南 無 救 苦, 救 難 觀 世 音 菩 薩, 百 千 萬 億 佛, 恆 河 沙 數 佛, 無 量 功 德 佛, 佛 告 阿 難 言, 此 經 大 聖, 能 救 獄 囚, 能 救 重 病, 能 救 三 災 百 難 苦.

若 有 人 誦 得 一 千 遍, 一 身 離 苦 難, 誦 得 一 萬 遍, 合 家 離 苦 難.

南 無 佛 力 威, 南 無 佛 力 護, 使 人 無 惡 心, 令 人 身 得 度, 迴 光 菩 薩, 迴 善 菩 薩, 阿 耨 大 天 王 正 殿 菩 薩, 摩 丘 摩 丘 清 淨 毘 丘, 官 事 得 散, 訟 事 得 休, 諸 大 菩 薩, 五 百 阿 羅 漢 救 護 弟 子……………一 身 離 苦 難, 自 言 觀 世 音, 瓔 珞 不 修 解, 勤 讀 千 萬 遍 災 難 自 然 得 解 脫, 信 受 奉 行 即 說, 真 言 曰:

金 婆 金 婆 帝, 求 訶 求 訶 帝, 多 羅 尼 帝, 尼 訶 羅 帝, 毘 黎 尼 帝, 摩 訶 伽 帝, 真 陵 乾 帝, 娑 婆 訶.

III. Dịch Nghĩa

Nam mô Đức Bồ Tát Thiêng Liêng Đại từ bi, quảng đại Quan Thế Âm.

Nam mô cầu Đấng cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, trăm ngàn muôn ức Phật, hằng hà sa số Phật, các vị Phật có công đức không thể đo lường được.

Đức Phật bảo Ông A Nan rằng: Kinh nầy là của vị Đại Thánh là Đức Quan Thế Âm, có thể cứu được người ra khỏi ngục tù, có thể cứu người hết bịnh nặng, có thể cứu được người bị ba tai họa và trăm điều hoạn nạn khổ sở.

Nếu có người nào tụng được một ngàn lượt kinh thì chính thân mình sẽ lìa được nạn tai khổ ách, tụng được một muôn lượt kinh thì cả nhà sẽ lìa khỏi khổ nạn.

Nam Mô nguyện cầu oai lực của Đức Phật, Nam Mô nguyện cầu sức che chở của Đức Phật, làm cho lòng của con người hết hung ác, khiến cho thân con ngườl được cứu độ.

Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát, các vị Đại Tỳ Kheo, Thanh tịnh Tỳ Kheo, cứu giúp cho việc dính dấp đến quan được tiêu tán, việc kiện thưa được bãi bỏ.

Chư vị Đại Bồ Tát, cùng với năm trăm vị A La Hán cứu hộ, chở che cho ……………. lìa xa những khổ nạn. Đây là lời của chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Không phải cần lấy xâu chuỗi Anh lạc để giải khổ ách, chỉ cần siêng năng tụng đọc ngàn muôn lượt kinh, thì tai nạn tự nhiên được giải thoát.

Phải tin theo, nhận lấy và thi hành, bèn đọc câu Chơn ngôn rằng: “Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha”. /

Mời các bạn đón xem video Thuyết Kinh Cứu Khổ:

Video Thuyết Kinh Cứu Khổ rất linh ứng nhiệm màu

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart