Thuyết giảng Thần Chú Đại Bi – Thích Thiện Thuận

Series bài thuyết giảng Thần Chú Đại Bi gồm 8 phần được trình bày bởi Thượng tọa Thích Thiện Thuận và thượng tọa Thích Hạnh Bảo. Các bài giảng này với cách giải thích đơn giản, dễ hiểu rất phù hợp với những Phật tử mới làm quen với việc trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày.

than-chu-dai-bi-thich-thien-thuan

Tác dụng của việc tụng Thần Chú Đại Bi

 Chú Đại Bi nằm trong bộ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại Đại Bi, thần chú cứu khổ có công năng và uy lực cực kỳ to lớn. Khi niệm Chú Đại Bi sẽ giúp con người ta diệt trừ được nhiều tội lỗi, tạo được thêm phước đức và khi ta nhắm mắt xuôi tay thì sẽ đến được miền Cực Lạc.

 Dù có công năng và uy lực to lớn là vậy nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu được cách niệm Chú Đại Bi sao cho đúng. Qua bài thuyết giảng Thần Chú Đại Bi Thượng tọa Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh bảo đã giải thích cặn kẽ các chi tiết xung quanh Thần Chú Đại Bi. Đồng thời hai thầy cũng hướng dẫn cho mọi người cách niệm Chú Đại Bi sao cho đúng, niệm trong hoàn cảnh nào và những lưu ý khác.

Thuyết giảng Thần Chú Đại Bi – Thích Thiện Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=cXQZoEyz9OQ

 Nhờ vào phong cách thuyết giảng thu hút, hóm hỉnh cộng với sự tung hứng ăn ý của thầy Thích Thiện Thuận và Thích Bảo Hạnh đã giúp cho người nghe dễ tiếp thu những kiến thức có phần hơi khô khăn này. Nếu như có thời gian mọi người hãy cố gắng tìm nghe đủ 8 phần của bài thuyết giảng Thần Chú Đại Bi để có thêm những kiến thức bổ ích cho bản thân trong việc tụng kinh.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart