Tìm Hiểu Về Kinh Nikaya

Kinh Nikaya là một trong những bộ kinh quen thuộc và quan trọng hàng đầu mà mỗi người Phật tử cần phải biết. Vậy ý nghĩa và nguồn gốc của bộ kinh này là gì?

Tim-hieu-ve-kinh-nikaya

Ý nghĩa và nguồn gốc của kinh Nikaya

Kinh Nikaya và A-hàm thuộc các bộ kinh của nền Phật giáo truyền thống và bộ kinh này còn được biết đến với cái tên kinh tạng nguyên thủy. Đây là bộ kinh chứa đựng những lời dạy của Đức Phật trong suốt hơn 40 năm ngài đi giảng dạy, truyền bá đạo pháp cho mọi chúng sanh. Các kiến thức ngài đã giảng dạy bao gồm các giáo căn bản như Tứ Diệu Đế, Vô Ngã, thuyết Duyên Khởi,.. Và nhiều các giáo lý quan trọng khác.

Kinh Nikaya cũng được coi như một bộ tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu về Phật học, lịch sử tham khảo và nghiên cứu về cuộc đời của Đức Phật.

Kinh Nikaya có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu những lời Đức Phật đã dạy. Nó có ý nghĩa thiết thực và rất gần gũi với đời sống của mỗi con người. Là cơ sở giáo lý quan trọng trong nghiên cứu, thực tập và giúp mọi người hiểu đúng về những tư tưởng của một nền Phật giáo phát triển.

Kinh Nikaya được chia làm 5 quyển chính gồm trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Và mỗi bộ kinh lại được chia ra nhiều phần khác nhau nữa.

Dù đã hơn 2000 năm kể từ khi bộ kinh Nikaya được ra đời nhưng những ý nghĩa, bài học mà nó mang lại vẫn chưa bao giờ lỗi thời và luôn có tính giáo dục cao giúp mỗi người biết thực hành sống tốt hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart