Về bên chân Phật – Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Về bên chân Phật là bài thuyết giảng rất hay và ý nghĩa của Thượng tọa Thích Thiện Thuận về những quan niệm còn được hiểu chưa đúng trong quá trình tu tập của nhiều Phật tử. Sau đây kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe bài thuyết giảng này!

ve-ben-chan-phat-thich-thien-thuan

Về bên chân Phật

 Bài thuyết giảng Về bên chân Phật được Thượng tọa Thích Thiện Thuận trình bày tại Viện Chuyên Tu, xã An Lộc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trong lễ Tắm Phật PL2560.

 Xưa nay nhiều người thường nghĩ tu tập là phải trong không gian, hoàn cảnh thật trang nghiêm thành kính. Điều này cũng có phần đúng nhưng chưa đủ vì tu cốt ở tại tâm còn những thứ khác chỉ là thứ yếu, có thì càng tốt mà không có cũng không sao. Chẳng hạn với những người già phải nằm liệt giường họ vẫn tu tập được thông qua việc tụng kinh mà không cần phải ngồi trước bàn thờ hoặc đi tới chùa. Chỉ cần họ có cái tâm hướng thiện và mong muốn tu tập thì dù ở đâu trong hoàn cảnh nào cũng không là vấn đề.

 Ngoài ra thầy Thích Thiện Thuận còn đưa ra dẫn chứng về việc tu tập và chỉ mang tính hình thức mà không có cái tâm chân thật. Nhiều người thường ngày đều rất chăm đi chùa, làm từ thiện nhưng cốt yếu chỉ để người nhìn vào khen ngợi. Còn khi không có ai thì đến vài câu kinh cũng chẳng tụng nổi. Nếu ai cũng chỉ biết tu tập như vậy thì chẳng còn gì là ý nghĩa của đạo Phật nữa.

Về bên chân Phật – Thượng tọa Thích Thiện Thuận

https://www.youtube.com/watch?v=BFtt7Cij6LM

Qua bài thuyết giảng Về bên chân phật thượng tọa Thích Thiện Thuận muốn khuyên mọi người cần phải có cái tâm chân thật và phải tích tìm giáo lý Phật pháp để tu tập được đúng đắn, hiệu quả.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart