Vua Trần Nhân Tông Và Những Đóng Góp Cho Nền Phật Giáo Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đồng thời cũng là người có nhiều đóng góp nền Phật giáo nước nhà. Vậy những đóng góp này là gì?

vua-tran-nhan-tong-va-nhung-dong-gop-cho-nen-phat-giao-viet-nam

Vua Trần Nhân Tông và thiền phái Trúc Lâm

Vua Trần Nhân Tông là người đã dẫn dắt dân tộc trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng được một thời kỳ đất nước phát triển cả về kinh tế lẫn bảo vệ chủ quyền dân tộc. Không chỉ là một vị vua ông còn là người đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền do chính người Việt làm Tổ.

Ngày nay, khi nhắc đến vua Trần Nhân Tông thì người ta cũng nghĩ ngay tới Thiền phái Trúc Lâm. Nhờ vào việc thống nhất các dòng thiền gồm Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường mà nền Phật giáo nước nhà đã bước sang một thời kỳ mới, góp phần đưa Phật giáo được phát triển sâu rộng hơn.

Thiền phái Trúc Lâm với bản chất của một tinh thần nhập thể, tìm con đường giác ngộ không có nghĩa là phải từ bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian này. Với tinh thần này này thì con người cần phải dấn thân vào cuộc sống, vui với những hoan hỷ của dân tộc, đau với từng mất mát của dân tộc nhưng khi được trở về với đời sống Thanh Bình thì vẫn tìm được một đời sống tu hành thoát tục.

Dù sau này sau khi nhà Trần suy yếu thì Thiền phái Trúc Lâm cũng không được hưng thịnh như trước. Nhưng những đóng góp của vua Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm vẫn được các thế sau này mãi nhớ đến và nhớ đến.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart