Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Linh Quang Tịnh Xá.

y-nghia-kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen-thich-thien-thuan

Bạn cần hiểu được ý nghĩa của kinh Địa Tạng Bồ tát

Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Chúng ta có rất nhiều bộ kinh trong đó kinh địa tạng là một trong những bộ kinh mà nhiều người yêu thích. Nhưng ít ai hiểu được ý nghĩa Kinh địa tạng Bồ tát Bổn Nguyên.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2283&v=0TKXzmbCL_g

Video bài thuyết pháp Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Thiện Thuận

Quyển kinh này nói về hạnh nguyện của Địa tạng Bồ tát được tôn giả An An trùng tu lại trong lần kiết tập Kinh tạng lần thứ nhất. Kinh địa tạng có 3 quyển, 12 phẩm.

Trong kinh có rất nhiều ngụ ngôn, ngụ ý và ý nghĩa sâu xa nên nếu chúng ta chỉ dựa vào mặt chữ thì không thể lãnh hội được ý nghĩa của kinh, từ đo smaf không hiểu được bản ý của Đức Phật.

Kinh Địa Tạng Bồ tát xác định rõ Bồ tát Địa Tạng là một bậc thầy dạy dỗ cho những chúng sinh đang chìm trong những cảm giới tăm tối.

Địa là dày là chắc, tạng là chứa đủ công hạnh của Địa Tạng Bồ tát rất là dày rộng như mặt đất có thể chưa được tất cả nỗi đau của chúng sinh, và đem sinh mạng của mình trải vào cuộc đời tăm tối của của chúng sinh.

Ngài Địa Tạng Bồ tát hạnh nguyện lớn vô cùng nên quyết không thành Phật để ở chốn địa ngục giáo hoá chúng sinh.

Trong bài thuyết pháp Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về bài bộ kinh này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart