Ý nghĩa của Y Báo và Chánh Báo kiến thức nên biết

Y Báo và Chánh Báo là hai thuật ngữ rất quen thuộc trong Phật Giáo nhưng chắc chắn không phải ai cũng hiểu chính xác ý nghĩa của chúng. Vì thế mà trong bài thuyết giảng Y báo của Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã đưa ra sự giải thích đơn giản để người nghe dễ hiểu hơn. Đồng thời từ những định nghĩa thầy muốn khuyên mọi người phải sống làm sao cho tốt để không bị vướng vào nghiệp duyên.

y-nghia-cua-y-bao-va-chanh-bao

Ý nghĩa của Y Báo và Chánh Báo

1.Định nghĩa Y Báo

Y Báo là thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo chỉ chỗ nương tựa vào cho các loài hữu tình. Chữ “ y “ ở đây còn có nghĩa là nương, còn chữ “ Báo “ có nghĩa là đáp lại. Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn thì khái niệm này thuộc về những yếu tố như môi trường, cảnh vật xung quanh con người.

2.Định nghĩa Chánh Báo

Chánh Báo cũng là một thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo nhằm chỉ chung các loài hữu tình chúng sanh. Hay nói một cách đơn giản thì Chánh Báo thuộc về con người.

3.Mối tương quan giữa Y Báo và Chánh Báo

Y Báo và Chánh Báo là 2 định nghĩa trái ngược nhau nhưng lại có mối tương quan mật thiết với nhau, cả 2 đều không thể tách rời. Chánh Báo giống như chủ thể kiến tạo nên nhiều thứ và những thứ này như nhà cửa, xe cộ, cây cối, vườn tược,.. Như vậy nếu muốn có được môi trường tốt thì cũng phải xây dựng một Chánh Báo tốt. Đó chính việc mỗi người phải biết sống sao cho văn minh đạo đức cả về mặt vật chất và tinh thần. Có vậy mới thế giới quanh ta được tốt đẹp hay chính xác theo ngôn ngữ Phật giáo chính là Y Báo tốt.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart