Ý Nghĩa 12 Yếu Tố Trong Thập Nhị Nhân Duyên

Thập nhị nhân duyên là 12 yếu tố phụ thuộc vào lẫn nhau mà không cái nào có thể tồn tại riêng biệt. Vậy ý của 12 yếu tố này là gì?

y-nghia-12-yeu-to-trong-thap-nhi-nhan-duyen

Thập nhị nhân duyên

1.Vô minh

Theo nghĩa đen nó có nghĩa là không có ánh sáng. Còn theo nghĩa bóng trong thập nhị nhân duyên thì có nghĩa là sự thiếu hiểu biết, không thông suốt, không nhận biết được tính chất của duyên khởi.

2.Hành

Là cái tâm niệm của sự sinh diệt thay đổi liên tục, nó làm cho con người lầm tưởng cái tâm, cái miệng của riêng mình rồi đi gây nghiệp tạo quả báo sau này.

3.Thức

Nghiệp báo duyên hình thành ra cái thức tâm của từng kiếp, phải chịu thân xác hoặc cảnh của loài này hay loài kia.

4.Danh sắc

Gồm tất cả những thức có hình tướng và những thứ không có hình tướng, sắc thuộc về thứ có hình tướng, danh thuộc về thứ không hình tướng.

5.Lục nhập

Là các giác quan hay sáu căn gồm 5 giác quan và khả năng suy nghĩ, phán đoán.

6.Xúc

Các lãnh nạp, các trần ảnh hưởng đến tâm hay biết sinh ra liên hệ với nhau.

7.Thọ

Những mối liên hệ giữa tâm trí và cảnh vật sinh ra thọ. Trong thọ lại có lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, khổ thọ và xả thọ.

8.Ái

Từ các thọ lại sinh ra những sự yêu ghét và những yêu ghét ấy lại gắn liền với thân và tâm.

9.Thủ

Do tâm liên kết với thân, với cảnh vật nên sẽ không nhìn nhận được các sự thật như hóa, huyễn.

10.Hữu

Gồm tất cả những gì chúng ta gọi là sự tồn tại, thế giới và sự sống của muôn vật.

11.Sinh

Là cuộc sống thường nhật gồm sự tham ái và sự ham muốn.

12.Lão tử

Đơn giản là đến tuổi già rồi ai cũng phải chết, không ai tránh được quy hoạch này.

Theo như các định nghĩa trên thì thập nhị nhân duyên còn là những quy luật liên tục từ đời này sang đời khác và gắn bó trực tiếp với quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi người.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart