Pháp thoại Y Báu của Thượng toạ Thích Thiện Thuận

Bài pháp thoại Y báu của Thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Thiện Chánh nhằm giúp Phật tử có thể hiểu biết rõ hơn y bát trên con đường tu tập.

y-bau-thich-thien-thuan

Y báu chúng ta cần có trong cuộc đời

Y báu là gì?

Chúng ta có quan điểm khó thay đổi là làm mọi cách để kiếm hật nhiều tiền để có một cuộc sống bình yên. Nhiều người tuy không giàu có nhưng lại có cuộc sống bình yên.

Khi ta gặp khó khăn thì có cách nào để lòng chúng ta bình an hơn, không làm chúng ta đau kh và đi đến tuyệt vọng.

Video pháp thoại Y Báu của Thượng toạ Thích Thiện Thuận

Y là nương tựa, báu là phước báu của mình.

Hễ Y báu của chúng ta trang nghiêm thì nguyên nhân đó là do công đức tu tập của chúng ta, gọi đó là chánh báu.

Nguyên nhân sâu xa từ trong quá khứ từ nơi tâm của chúng ta ở trong quá khứ cho đến bây giờ là nguyên nhân đưa đến hoàn cảnh sống của chúng ta bây giờ là bình an hơn hay vui vẻ, đau khổ hơn.

Chúng ta đau khổ là do ý nghĩ của mình, vậy nên hạnh phúc hay khổ đau đều do mình.

Chúng ta phản ứng lại người khác khi tâm của mình không được đáp ứng chiều chuộng. Cảm xúc của chúng ta biến chuyển sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Do đó chúng ta kiềm chế được những hành động có thể ảnh hưởng đến phước báo của mình, không gây nên nghiệp quả nữa.

Nghe bài thuyết pháp Y báu của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp ta hiểu hơn về việc ứng dụng Pháp vào trong cuộc sống và kiểm soát hành động của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart