Bài giảng Vì sao ta giận của Thầy Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Vì sao ta giận được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại khoá huân tu 25 tại Viện Chuyên Tu 2 vào ngày 18/10/2015.

vi-sao-ta-gian-thich-thien-thuan

Giận hờn khiến chúng ta mở cửa cánh cửa địa ngục

Vì sao ta giận?

Vì sao ta giận đó là câu hỏi mà chúng ta đã từng hỏi khi có thể chúng ta giận cá chém thớt, giân vô duyên vô cớ…

Khi chúng ta không hài lòng gì đó thì rất dễ nổi giận khiến chúng ta bất an khó chịu. Đó là tâm thức chúng ta phản ứng lại. Có thể là trực diện đối đầu, có thể uất ức.

Với những nỗi phẫn hận có những cái biểu hiện ra hoặc nằm bên trong nhưng nó sẽ đốt cháy sự bình yên thanh thản của chúng ta. Khi mất đi thanh thản bình an, chúng ta sẽ bọ tổn phước.

Video thuyết pháp Vì sao ta giận – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta mất chánh niệm, chúng ta đã khởi lên phiền não, điều đó có nghĩa phước báo chúng ta sẽ giảm.

Trong quá khứ chúng ta tham sân si và kết thành nghiệp, nên khi chúng ta muốn bình yên thì lại càng đi xa bình yên, nên chúng ta lại càng giận hờn.

Giận hờn là điều bình thường, và ở một thời điểm nào đó chúng ta tiếp xúc chúng ta sẽ giận dữ, nhưng cũng có thể không giận giữ nữa. Tất cả những điều đó khiến chúng ta không hài lòng với tất cả. Có rất nhiều chúng ta tu tập cũng không chuyên tu một ôn mà dạo chơi xung quanh.

Trạng thái tâm lý không hài lòng khiến chúng ta phá huỷ cuộc sống của chính mình. Sân hận, sự giận dữ là cánh cửa mở ra địa ngục. Chúng ta hãy hạn chế và loạ bỏ sự giận dữ để không nên mở ra cửa địa ngục này. Đó cũng là nội dung chính trông bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart