Uống nước nhớ nguồn – Thích Thiện Thuận

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tuy nhiên, điều đó như thế nào dưới cái nhìn của Phật giáo trong bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

uong-nuoc-nho-nguon-thich-thien-thuan

Uống nước nhớ nguồn là điều mà ta luôn phải ghi nhớ

Làm người ta phải uống nước nhớ nguồn

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ đến nguồn.

Chúng ta mỗi lần uống nước phải nhớ, nước không phải tự nhiên mà có, mà nó chảy từ nguồn ra. nếu không có nguồn cội thì không có nước cho chúng ta uống.

Con người chúng ta cũng vậy, để xuất hiện được trên cuộc đời này, chúng ta là sự kết tinh, sự hy sinh của cha mẹ. Nói rộng ra, chúng ta muốn sống tốt đẹp trên cuộc đời này thì phải nhớ đến công ơn cha mẹ, nhớ đến ông cha ta đã hy sinh để mình có thể sống cuộc sống hoà bình như hôm nay.

https://www.youtube.com/watch?v=al21SS9AsUs

Video bài thuyết pháp Uống nước nhớ nguồn – Thích Thiện Thuận

Uống nước nhớ nguồn là để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên công ơn những người đã giúp chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay.

Cũng như thế, với những Phật tử, đi chùa thì phải nhớ những trụ trì, những người đã phải chịu rất nhiều áp lực để có thể xây nên một chốn để ta tu tập. Nhớ đến những người cho chúng ta nhân duyên biết đến Phật Pháp để chúng ta tu tập. Nhớ đến Phật Tổ – người đã sáng tạo ra con đường tu tập để ta thoát khỏi mọi khổ ải.

Do đó, khi chúng ta nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ thấy những tri kiến tốt đẹp để tu tập nghiêm túc, để sống với ân tình, để có tình nghĩa, sống tốt đẹp hơn trong cuộc đời.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart