Tu trong bận rộn – Thích Thiện Thuận

Những bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận luôn chỉ ra việc áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống, bài giảng Tu trong bận rộn tại chùa Từ Thiền, Sóc Trăng là một ví dụ như thế.

tu-trong-ban-ron-thich-thien-thuan

Tu trong bận rộn để cảm nhận và ứng dụng Phật

Tu trong bận rộn như thế nào?

Khi chúng ta học tập Phật Pháp thì phải thực hành, nhưng để thực hành được thì phải xuất phát từ tâm của chúng ta.

Ngày nay cuộc sống của chúng ta phải lo toan rất nhiều, bởi vậy rất bận rộn. Nhiều Phật tử cũng lo lắng vì không có thời gian để tu tập. Nhưng nếu Phật Pháp luôn trong tâm thì chúng ta có thể tu trong bận rộn.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=907&v=CFyYy0Gp3Q0

Video thuyết pháp Tu trong bận rộn – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta rảnh rang, không thể ngồi đọc kinh thì có thể đọc ở trong tâm của mình. Bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn có một giải pháp để tu trong bận rộn.

 Đầu tiên chúng ta phải hiểu tu là như thế nào?

Như việc ăn chay là một pháp môn để tu tập, để nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta.

Nhiều Phật tử gắn bó với chùa trong thời gian dài nhưng không hết phiền não, hoặc rất nhiều điều khác.

Chúng ta cần biết rằng quan điểm tu tập của chúng ta chưa rõ ràng nên khi tu chưa có con đường mà mình đi. Chúng ta phải có quan niệm về những hành động, lời nói và những ý niệm tu tập của chính mình.

Tu tập có nghĩa là sửa đổi lời nói, hành động, suy nghĩ, sửa đổi từ xấu sang tốt, từ bất thiện thành thánh thiện, từ ô sang thanh. Chúng ta thay đổi được ba nghiệp của mình. Khi biết điều này thì chúng ta sẽ tu tập được ở trong mọi hoàn cảnh.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart