Tu thật tâm – Thích Thiện Thuận

Khi chúng ta làm điều gì cũng phải làm bằng cái tâm của mình thì mới mang đến thành công cũng như hạnh phúc. Bởi vậy, khi tu thật tâm thì bạn cũng sẽ đạt được thành quả tốt. Đó cũng là nội dung bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

tu-that-tam-thich-thien-thuan

Tu thật tâm để đạt những thành tựu to lớn trong quá trình tu tập

Thế nào là tu thật tâm?

Khi nào chúng ta tu thật, khi nào chúng ta tu không thật?

Chúng ta tu thật tâm ở đây có 3 yếu tố là:

Sự phát tâm của mình;

Sự hỗ trợ của thầy bạn;

Sự hỗ trợ của người thân.

Khi chúng ta có được điều này thì sẽ không có sự thay đổi trong tu tập của mình. Khi tu tập là chúng ta học những giáo lý căn bản về quy y, cách phát tâm, vô thường để chúng ta thực tập tốt hơn. Có những người đi tu tập nhưng lại cực đoan, lại hung hăng và có những hành động không đúng với những giáo lý của Phật.

Video bài thuyết pháp Tu thật tâm – Thích Thiện Thuận

Người ta tu pháp môn gì miễn là không pháp môn tà đạo, không phá làng phá xóm là được, miễn là vãng sinh được chứ không phải đi ngăn cản người khác tu tập hoặc đi tu theo chính con đường của mình.

Tu theo con đường của Phật Pháp, thời này do có nhiều dị thuyết, cực đoan do chính trong tâm của chính ta, nên khi tu tập phải chuyên nhất và phải chân tâm, để không gian dối.

Khi chúng ta nghe bài thuyết pháp Tu thật tâm của Thượng toạ Thích Thiện Thuận thì bạn sẽ củng cố hơn và hiểu hơn về con đường tu tập của chính mình. Và từ đó mà có những tăng tiến trên con đường tu mà mình đã chọn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart