Bài pháp Tu mau vãng sanh của Thầy Thích Pháp Hoà

Bài pháp thoại mang tính chất vấn đáp Tu mau vãng sanh do thầy Thích Pháp Hòa  giảng tại chùa Vạn Hạnh, Hà Lan, ngày 11/06/2017.

Làm sao để vãng sanh?

tu-mau-vang-sanh-thich-phap-hoa

Ai ai cũng muốn được chứng quả Phật trong quá trình tu tập. Rất nhiều người trong quá trình tu Phật được an lạc, vãng sanh tự tại. Đời người phải trải qua sinh – lão – bệnh – tử, nhưng nếu đi theo con đường của Phật thì có thể không chút bệnh hoạn, khi ra đi luôn được tươi đẹp, giải thoát đường trần đến với cõi Tây phương cực lạc.

https://www.youtube.com/watch?v=OPDSMWtCths

Video bài pháp thoại Tu mau vãng sanh của Thầy Thích Pháp Hoà

Trong Phật pháp, Đức Phật đã nói rằng thể xác chỉ là nơi trú tậm của chúng ta, bởi vậy không có sinh hay tử mà chỉ là giải thoát, vãng sanh cũng không phải là chết, đó là sống mà ra đi. Trong pháp môn gọi là không sanh không diệt.

Chúng ta niệm Phật không phải là cầu phước, cầu đức mà là để chúng ta học theo đức hạnh của Ngài, đi trên con đường mà Phật đang đi. Vì vậy đến khi vãng sinh thì đó cũng không phải là điều gì quá ghê gớm mà lo sợ. Đó chỉ là việc kết thúc nơi trú tạm và đến một nơi khác như ở Tây phương cực lạc.

Do chúng ta còn nghiệp trong người, nghiệp đó có thể là kiếp trước ứng vào kiếp này, nên chúng ta phải chịu những cái khổ. Niệm phật là để tu mau vãng sanh, để chúng ta thoát khỏi những khổ ải, để cuộc sống luôn vui vẻ, bệnh tật ít đi.

Khi nghe bài giảng Tu mau vãng sanh của Thượng toạ Thích Pháp Hoà, bạn sẽ hiểu được điều này rõ hơn.

Shopping cart