Tu học nơi đất khách – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Tu học nơi đất khách được Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Thông Độ Tự Daegu, Hàn Quốc vào ngày 7/9/2014.

tu-hoc-noi-dat-khach-thich-thien-thuan

Tu học nơi đất khách khó khăn rất nhiều

Tu học nơi đất khách có dễ dàng?

Han Quốc trước kia là một đất nước của Phật Giáo, nhưng ngày nay truyền thống tu tập của Hàn Quốc đã không còn như thế. Vậy khi chúng ta tu học nơi đất khách có dễ dàng hơn không?

Chúng ta sống nơi đất khách để kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc đời này, nhưng chúng ta cũng không thể buông xuôi mà hãy tìm cách để cho tâm và thân mình đều có chỗ dựa tốt hơn.

Video thuyết pháp Tu học nơi đất khách – Thích Thiện Thuận

Những người con xa xứ vì người thân, vì những người ở quê nhà để giúp họ có cuộc sống tốt hơn.

Tu học nơi đất khách quê người khó khăn hơn nhiều so với người ở trên quê hương mình.

Có nhiều người có những chấp ngã về ái dục, nếu không đạt được thì sẽ liều. Chúng ta tại sao lại dễ dàng đối với bản thân mình, đối với những thói quen xấu trong cuộc sống của mình sẽ là điều mà chúng ta không quán được, không tu tập được.

Những người sinh sống nơi đất khách cũng sẽ có những đam mê, ái dục và cám dỗ khác hẳn với cuộc sống quê nhà. Nếu không biết quán chiếu cuộc sống của mình thì sẽ khó có đường quay lại. Nhất là những thói quen trong cuộc sống này nếu không thay đổi sẽ khiến cuộc sống của chúng ta khổ đau hơn.

Khi nghe bài thuyết pháp Tu học nơi đất khách của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp chúng ta có những quán chiếu và hình thành thói quen tốt cho nếp sống của mình.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart