Tư duy và tu tập của người huynh trưởng – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Tư duy và tu tập của người huynh trưởng do thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Đại Tòng Lâm trong hội trại huynh trưởng toàn quốc 2015.

tu-duy-va-tu-tap-cua-nguoi-huynh-thich-thien-thuan

Huynh trưởng là những người dẫn dắt và có những tư duy đúng đắn

Người huynh trưởng là ai?

Trong quá trình tu tập thì sẽ có những người Huynh trưởng và đoàn sinh. Huynh trưởng sẽ có qúa trình tu học và huấn luyện, sau đó được xét cấp lên huynh trưởng.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1412&v=r6VY-Vng3KE

Video bài thuyết pháp tư duy và tu tập của người huynh trưởng – Thích Thiện Thuận

Huynh trưởng là một cư sĩ Phật tử đã hiểu rõ và tự nguyện chấp nhận mục đích cũng như lý tưởng của Phật pháp, có đạo đức, lòng yêu trẻ, thích nghề dạy trẻ, tin cậy, và được Giáo hội đào tạo những kiến thức, kỹ năng, tinh thần, ý chí và phát nguyện trước Tam bảo để suốt đời góp phần phụng sự Đạo.

Một người làm huynh trưởng thì phải có cử chỉ tự giác, dấn thân làm nhiệm vụ giáo dục những người trẻ đang đi trên con đường Phật pháp mà không hề có bất cứ địa vị danh lợi hay tiền tài nào. Người huynh trưởng đồng thời cũng là những người giàu tình thương cũng như nghị lực sống với lý tưởng cao rộng theo tinh thần vô ngã vị tha của Đức Phật.

Tư duy và tu tập của người huynh trưởng luôn phải ghi nhớ và tuân theo điều đó, vì sẽ có rất nhiều những người trẻ đang đi trên con đường Phật pháp học theo.

Trong bài thuyết pháp của mình, Thượng toạ Thích Thiện Thuận đã giúp chúng ta hiểu hơn về những người huynh trưởng trong Đạo Phật cũng như những người anh chị trong gia đình mình mang trọng trách dẫn dắt những người đi sau như thế nào.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart