Bài giảng Tu đúng pháp của Thầy Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Tu đúng pháp do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ chùa Phật Đà, tỉnh Hà Tiên.

tu-dung-phap-thich-thien-thuan

Tu đúng pháp đi đúng đường để đến cõi Niết Bàn

Chúng ta đã tu đúng pháp chưa?

Trên con đường tu tập, chúng ta không thể đi một mình mà có những đồng đạo. Tuy nhiên, nếu muốn chúng ta tăng nhanh pháp hạnh của mình thì cần phải tu đúng pháp. Song có những người chọn đúng, còn có những người đi sai đường.

CHúng ta cần phải trả lời được câu hỏi này: Chúng ta tu tập để làm gì? Đó là để chúng ta hướng đến nơi giác ngộ, Niết bàn và có thể hiểu rõ cũng như giúp nhiều người hơn có cuộc sống thanh thản trong cuộc sống này.

Video Tu đúng pháp – Thích Thiện Thuận

Việc tu đúng pháp không chỉ dành cho những người tu tại gia mà còn đối với những tăng đoàn. Việc tu tập phải đúng từ việc thiền, ăn, ngủ và trao đổi với các Thầy của mình.

Quan điểm của mình sẽ khác với rất nhiều quan điểm của người khác. Bởi vậy, khi tu tập chúng ta cũng không nên dùng những quan điểm của mình để đánh giá người khác, dùng những quan điểm của mình để chỉ cho người khác tu tập.

Mọi thứ trên đường tu tập chúng ta đều phải theo Phật, bạn có thể đọc bài kinh trong Đại Tạng Kinh để hiểu hơn về điều này.

Những căn bệnh thâm căn cố đế, những thói quen không tốt cũng là điều khiến chúng ta tu tập không tốt. Điều đó khẳng định chúng ta sẽ có sự cộng nghiệp, có sự nghiệp duyên với từng người, từng vật chúng ta gặp trên đường đời, và tu đúng pháp cũng như bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart