Tu để thành Phật – Thích Thiện Thuận

Tất cả các pháp môn tu là để chúng ta thành Phật. Tuy nhiên tu để thành Phật như thế nào đó là những quan niệm của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

tu-de-thanh-phat-thich-thien-thuan

Mục đích của chúng ta là tu để thành Phật

Tu để thành Phật như thế nào?

Phật là ai? Phật là những người có sự hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ có lòng từ bi để giúp chúng sinh có thể vượt qua những khổ đau trong cuộc sống. Vậy chúng ta tu như thế nào để thành Phật?

Tu để thành Phật thì chúng ta đầu tiên phải có sự bình yên trong cõi lòng, biết buông bỏ.

Video bài thuyết pháp tu để thành Phật của Thầy Thích Thiện Thuận

Sự bình yên trong cõi lòng mình là khi bạn đã chấp được hoàn cảnh hiện tại của mình, còn không chấp nhận được thì mình sẽ không bao giờ bắt đầu trên con đường tu tập của mình. Chúng ta biết đủ thì sẽ biết quý trọng cuộc sống mà mình đang có, yêu thương những người xung quanh mình. Nếu chính mình không làm được điều đó thì chính mình sẽ khổ.

Cái không thích bắt đầu từ trong tâm của mình, từ nhận biết của mình. Chính điều đó là chúng ta phiền não, khổ đau.

Dù có từ ái lắm mình cũng sẽ có những người mình không thích vì người đó làm ta đau khổ. Tại vì cái suy nghĩ và nhận biết của mình nên ấn tượng và suy nghĩ khởi lên.

Bình yên nghĩa là chúng ta đã thành Phật ở cấp bậc mà chúng ta thành Phật. Thành Phật trên ý nghĩa của sự giác ngộ. Giác ngộ tới đâu thì đau khổ lùi đi đến đó.

Bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp chúng ta hiểu về những điều mà chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy để tiến xa hơn trên con đường tu tập.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart