Bài thuyết pháp Trú nơi trong mát của Đại Đức Thích Pháp Hoà – Tìm nơi thanh lương trì cho mỗi con người.

Bài thuyết pháp Trú nơi trong mát của Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng tại chùa Hải Đức, Canada vào ngày 13/05/2018. Đây là bài thuyết giảng đúng dịp Đại lễ Phật đản 2642.

tru-noi-trong-mat-thich-phap-hoa

Trú nơi trong mát là bài giảng giúp bạn có tâm thanh tịnh.

Trong Phật học có một cụm từ Thanh lương là trong sạch, lương  là mát mẻ, nơi nào ô uế thì mình phải làm cho nó trong sạch. Từ này có ý nghĩa là như thế.  Từ này nó có nghĩa như một sự sạch sẽ mát mẻ, nên mỗi Phật tử đều niệm Thanh lương Địa Bồ tát.

Trú nơi trong mát – tìm nơi Thanh lương

Video trú nơi trong mát của Đại đức Thích Pháp Hoà.

Tức khi con người có một tâm hồn thanh tịnh thì đã hướng gần hơn đến trạng thái của Phật để chúng ta tu tập, thanh tịnh hoá tâm mình, tâm mình, tâm Phật tương ứng. Cũng chính vì vậy mà có thể hiểu rõ hơn về Phật pháp Đức Phật đang muốn đưa đến chúng sinh.

Trong suốt video bài thuyết pháp trú nơi trong mát của Thượng toạ Thích Pháp Hoà giúp các Phật Tử hiểu hơn về cách mình tĩnh tu và làm cho tâm hồn trong sạch. Từ đó mà con người đó sẽ nhu nhận được những cái gì đẹp nhất, như dịu dàng, trong sáng. Chỉ cần tâm của chúng sinh mà lành thì tất cả những hình ảnh đẹp của Phật, của Bồ Tát đều thu vào tâm của họ.

Tu là tập làm sao để tậu cho chúng ta có tâm tịnh, tâm lắng xuống để có thể đến nơi chốn của Niết Bàn như Đức Phật đã đạt đến trạng thái đó. Vì vậy, khi trú trong trong mát thì là nơi để con người ta chọn được nơi thanh lương cho tâm hồn mình, để giúp mình tu tốt nhất.

Chúc bạn có được những giá trì nhiều nhất trong bài thuyết pháp Trú nơi trong mát của Đại đức Thích Pháp Hoà.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart