Bài thuyết pháp Trong đời có đạo của Đại đức Thích Pháp Hoà

Pháp thoại vấn đáp Trong đời có đạo được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 8.4.2018 tại Chùa Từ Quang, Garland, Texas, Hoa Kỳ.

trong-doi-co-dao-thich-phap-hoa

Trong đời có đạo mặc dù bạn có thể không biết.

Có người có những cuộc sống đau khổ, mông lung, sống không có ý ngĩa. Đạo phât cho chúng ta tuệ giác sống không mông lung, không đau khổ, lợi mình lợi người. Có thể con người đó không đi chùa nhưng đời sống của họ không có gì xa đạo. Đó là nội dung mà chúng ta sẽ biết đến trong bài giảng Trong đời có đạo của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Trong đời có đạo dù chúng ta không tu tập

Khu chúng ta đến một ngôi nhà chúng ta sẽ hiểu được ngôi nhà đó như thế nào. Trong Phật pháp gọi đó là con mắt chánh kiến, chúng ta thấy sau đó hiểu. Thấy là kiến, hiểu là tri, ai ai cũng có điều đó. Nếu chúng ta không để tâm tu tập thì chúng ta có thể thấy sai, hiểu sai dẫn đến những sai lầm, tà kiến, tà tri trong cuộc đời.

Video Trong đời có đạo của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Nếu chúng ta không hiểu, không làm được và không ứng dụng trong cuộc sống, trong đời có đạo nhưng chúng ta không dùng điều đó làm cho chính mình không có cuộc sống hạnh phúc, mà còn có những khổ đau từ những thứ tri thức mình tự đóng khung cho mình.

Vì vậy, khi chúng ta nghe bài thuyết pháp Trong đời có đạo của Thượng toạ Thích Pháp Hoà để giúp chúng ta hiểu hơn về ứng dụng Đạo pháp trong cuộc sống. Nhưng phải theo như lời Phật dạy mà không phải tự tâm của mình nghĩ ra và làm theo nó.

Mỗi bài thuyết pháp như bài giảng Trong đời có đạo của Thượng toạ Thích Pháp Hoà đều có những ví dụ gắn liền với cuộc sống hàng ngày để giúp chúng ta vận dụng Phật pháp vào trong cuộc sống.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart