Tinh thần từ bi trong đạo Phật – Thượng tọa Thích Thiện Thuận

 Bài thuyết giảng tinh thần từ bi trong đạo Phật được thượng tọa Thích Thiện Thuận trình bày chùa Tiêu Lương, thành phố Hải Phòng, vào ngày 14 tháng 5 năm  2016. Sau đây kính mời quý Phật tử và mọi người cùng dành chút thời gian để lắng nghe bài thuyết giảng này!

tinh-than-tu-bi-trong-dao-phat-thich-thien-thuan

Tinh thần từ bi trong đạo Phật là gì?

https://www.youtube.com/watch?v=26d7dLlz-zo

1.Tinh thần từ bi trong đạo Phật là trí tuệ

Theo như trong đạo Phật thì khái niệm trí tuệ không phải là sự khôn ngoan, nhạy bén trong cuộc sống mà trí tuệ ở đây là sự nhận được những thay đổi của vạn vật trong không gian, thời gian vô tận.

2.Từ bi trong đạo Phật là lòng khoan dung

Còn nhớ Đức Phật đã từng dạy rằng “ Lấy  báo oán chất chồng, lấy ân báo ân tiêu tan “. Khi có lòng từ bi ta sẽ biết bao dung với người khác, không còn có sự hận thù nữa.

3.Từ bi trong đạo Phật là hòa bình

Mọi xung đột, tranh chấp xảy ra ở thế gian này đều có nguyên nhân từ 3 điều : Tham, sân, si. Để hóa giải được điều này ta cần phải có lòng từ bi, chỉ khi đó con người mới chấm dứt được chiến tranh và tranh chấp.

4.Từ bi trong đạo Phật là thuần phục cái ác

Cái ác sẽ không bao giờ loại bỏ được cái mà chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được nó. Còn nhớ khi xưa Đức Phật đã từng sống trong chùa Kim Sơn nhờ có tinh thần từ bi mà đã cảm hóa được nhiều con vật có bản hung dữ trở thành những con vật trung thành của Ngài.

5.Tinh thần từ bi trong đạo Phật là hoàn thiện nhân cách và làm cho xã hội tốt đẹp hơn

Tinh thần từ bi trong đạo Phật sẽ khiến cho con người ta biết tự hoàn thiện nhân cách Từ đó góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đây chính là sự nhiệm màu lớn nhất mà lòng từ bi đem lại cho thế giới.

Shopping cart