Bài pháp thoại Thờ Phật – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Thờ Phật do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Tu Viện Vĩnh Đức, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

tho-phat-thich-thien-thuan

Thờ Phật là phải có tâm

Thờ Phật như thế nào cho đúng?

Tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên của chúng ta có rất nhiều điểm giống với Đạo Phật, bởi vậy nhiều người, nhiều gia đình Việt Nam dù không đi theo đạo Phật nhưng vẫn thờ các vị thần Phật. Song cách bạn thờ Phật chưa chắc đã đúng.

Video bài pháp thoại Thờ Phật – Thích Thiện Thuận

Chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này là do nghiệp, chết rồi cũng vẫn phải theo nghiệp để đi để bắt đầu một cuộc sống khác. Chúng ta chưa đi hết quãng đường nhân sinh nhưng đã cảm nhận được buồn vui, được mất vạn hạnh giữa cuộc đời này. Nhưng đến lúc nào chúng ta mới thấy được chúng ta chơi vơi giữa cuộc đời này.

Khi chúng ta đối diện với sự đổi thay lớn chúng ta mới cảm thấy cuộc đời đau khổ dường nào. Chúng ta vẫn đau khổ giữa cuộc đời như thường nhưng trước sức hút trần cảnh mà chúng ta bám theo đó, để bỏ rơi những dục vọng của mình. Lúc đó ta mới thấy những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Cuộc đời như áng phù vân

Trăm năm rồi cũng tay không ra về.

Khi chúng ta nhận ra cuộc đời như một áng may với những đau khổ, mà chúng ta chưa có giải pháp nào để thoát khỏi nó để rồi bị vùi dập và chơi vơi không điểm tựa.

Việc thờ Phật là chúng ta tin tưởng Phật để làm chỗ dựa tâm hồn cho mình, cho chúng ta mạnh mẽ mỗi khi đau khổ trong cuộc đời. Song có những điều chúng ta làm cho niềm tin của mình vào Phật bị sai lệch mà không nhận ra. Khi nghe bài thuyết pháp Thờ Phật của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ hiểu cách thờ Phật như thế nào cho dúng.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart