Thiền trong đời sống phần 3 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Thiền trong đời sống phần 3 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Thiền Đường Mây Từ ngày 04-03-2017.

thien-trong-doi-song-thich-phap-hoa

Thiền trong đời sống mỗi người sẽ có rất nhiều lợi ích

Thiền trong đời sống là thực tập tu tâm

Đây là bài thuyết pháp thứ ba nằm trong seri bốn bài thuyết pháp Thiền trong đời sống của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Như chúng ta đã biết, bất cứ ai đang theo học Phật pháp hay tu tập tại nhà thì đều sử dụng biện pháp Thiền để định tâm. Song Thiền không chỉ dùng để tu tập không, mà chúng ta còn sử dụng nó hàng ngày như một kỹ năng không thể nào bỏ đi được.

Video Thiền trong đời sống phần 3 – Thích Pháp Hoà

Ngồi thiền là một trong những kỹ năng dành cho người tu. Thiền không phải là điều gì quá lớn lao mà chỉ là quá trình để chúng ta tịnh tâm. Cơ bản ý nghĩ của mình luôn lang thang,bất định hay chạy lung tung. Với mỗi Phật tử thì khi định tâm, tu tâm để giữ cho tâm định.

Với những người Phật tử khi học Pháp thì áp dụng nó vào trong cuộc sống. Toạ thiền chính là lúc chúng ta thực tập. Thiền khi đã đạt đến độ nhất định thì không khác gì hơn sự biến đổi chúng ta nhìn thấy và cảm nhận thế giới thông qua nhận thức của mình mà không phải thông qua một người khác.

Mình muốn tâm mình định thì phải là người dẫn dắt chính tâm của mình. Đó là điều mà bài pháp thoại Thiền trong đời sống phần 3 của Thích Pháp Hoà đang nói đến. Mỗi phần trong bài pháp thoại sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về Thiền và tu tập trong cuộc sống hàng ngày.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart