Thích Thiện Thuận
0
8 ngọn gió thế gian – Thích Thiện Thuận
0

8 ngọn gió thế gian là 8 thứ đó gọi là bát phong, hay bát thế phong là ngọn gió của đời. Đây cũng là nội dung bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận. ...

0
Xây dựng tình người – Thích Thiện Thuận
0

Tình người luôn được xây dựng dựa trên rất nhiều quy tắc đạo đức với nhau. Song xây dựng tình người trên quan điểm Phật Pháp như thế nào trên bài giảng của ...

0
Chữ ma trong kinh điển Phật giáo – Thích Thiện Thuận, Thích Pháp Bảo
0

Chữ ma trong kinh điển Phật giáo được Thượng toạ Thích Thiện Thuận và Thích Pháp Bảo thuyết giảng tại Viện Chuyên tu, Đồng Nai. Chữ ma trong kinh điển ...

0
Nguồn hạnh phúc (2 phần) – Thích Thiện Thuận, Thích Hạnh Bảo
0

Bài thuyết pháp nguồn hạnh phúc gồm 2 phần do thầy Thích Thiện Thuận và Thích Thiện bảo giảng tại chùa Lộc Thọ, xã Lộc Thọ, Tp. Nha Trang. Tu tập để biết ...

0
Tu giữa đời thường – Thích Thiện Thuận
0

Bài pháp thoại tu giữa đời thường được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc vào năm 2014. Tu giữa đời thường ta phải ...

0
Phát tâm chân thật – Thích Thiện Thuận
0

Khi ta tu tập cần phát tâm như các Đức Bồ tát, Đức Phật đã làm. Nhưng làm sao để phát tâm chân thật? Bạn sẽ tìm được tại bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện ...

0
Tu để thành Phật – Thích Thiện Thuận
0

Tất cả các pháp môn tu là để chúng ta thành Phật. Tuy nhiên tu để thành Phật như thế nào đó là những quan niệm của Thượng toạ Thích Thiện Thuận. Mục đích ...

0
Tu học nơi đất khách – Thích Thiện Thuận
0

Bài thuyết pháp Tu học nơi đất khách được Thầy Thích Thiện Thuận giảng tại Thông Độ Tự Daegu, Hàn Quốc vào ngày 7/9/2014. Tu học nơi đất khách khó khăn ...

0
Lời trăn trối của mẹ – Thích Thiện Thuận
0

Thuyết pháp lời trăn trối của mẹ do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Phật Quang, dành cho những người con đã mất mẹ trong cuộc đời này. Để ...

0
Những nấc thang hạnh phúc – Thích Thiện Thuận
0

Những nấc thang hạnh phúc đó là những cung bậc cảm xúc của con người trong cuộc sống. Vậy làm sao để đạt được cuộc sống hạnh phúc, đó là nội dung bài thuyết ...

0
Thuyết pháp Đi về đâu – Thích Thiện Thuận
0

Bài thuyết pháp Đi về đâu được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại trung tâm Nhịp cầu văn hoá Việt Nam trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc. Đi về đâu ...

0
Bài thuyết pháp Mưu sinh của Thượng toạ Thích Thiện Thuận
0

Mưu sinh là điều mà chúng ta phải làm khi kiếm sống và cũng từ nó gây nên rất nhiều đau khổ cho cuộc sống chính mình. Nghe bài thuyết pháp Mưu sinh của Thầy ...

Shopping cart