Thích Thiện Thuận mới nhất | Tu thế nào để về với Phật?

Bài pháp thoại Tu thế nào để về với Phật? do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại TP Vũng Tàu nhân đại lễ Phật Đản 2562, dương lịch 2018

https://www.youtube.com/watch?v=2inSLREVE3o

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart