Thích Thiện Thuận mới nhất-Tu thế nào để về với Phật ?

Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu Viện Huệ Quang. Tại đây Thượng tọa Thích Thiện Thuận được bà con phật tử đón tiếp trang trọng trong không khí mùa phật đản.

thich-thien-thuan-moi-nhat-tu-nao-de-ve-voi-phat

Với buổi gặp gỡ đột xuất của thượng tọa Thích Thiện Thuận với phật tử tu viện Huệ Quang

Trong buổi thuyết giảng lần này thượng tọa đã được thầy Trang nhiệt tình ân cần chỉ dẫn đến. Nghe mọi người nói về vấn đề vãng sanh đã khiến cho thượng tọa có nhiều suy nghĩ, để về được về với Phật không phải là một điều đơn giản. Nhân mùa Phật đản, phật lịch 562 thầy lại trở về với không khí hân hoan của tất cả tăng ni và phật tử khắp năm châu bốn biển nói chung và của tại sài gòn nói riêng, thì viện chủ ở đây, thầy Trang đã kêu thầy trong một tối nào đó để tới các vị phật tử tại tu viện.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận tới với các vị phật tử tại tu viện với một nhân viên đặc biệt.

Thầy suy nghĩ rằng: Ai cũng thích được theo phật, được sống với Phật nhưng mà lại không biết làm cách nào mà có thể để chúng ta thành tựu được ước nguyện này, thì trong không gian đơn sơ mà vẫn rực rỡ đèn hoa tại tu viện Huệ Quang thầy đã xin thuyết giảng chủ đề về với phật.

Vậy làm sao để về với phật, thượng tọa Thích Thiện Thuận đã cho biết:

Trước hết chúng ta phải xác định rằng đức phật của chúng ta không phải là một ông thầm, một bà thầm mà có thể lắng ra vũ trụ rồi vui vậy thôi còn buồn là đập nát vũ trụ, đức phật của chúng ta không phải là một vị thần mà lại có thể tạo ra được muôn loài.

Vậy bên trên chỉ sơ lược về buổi thuyết giảng của thầy để hiểu rõ hơn nữa xin quý vị dành thời gian để nghe video dưới đây!

Nam mô a di đà phật!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBVeHpiILTo

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart