Thích Thiện Thuận Mới Nhất-Làm Thế Nào Để Không Đau Đớn Thể Xác?

Thích Thiện Thuận giảng sư ưu tú đã thuyết giảng Bài pháp thoại Làm Thế Nào Để Không Đau Đớn Thể Xác. Trong bài này thầy Thích Thiện Thuận đã chỉ rõ những yếu tố quan trọng cần thiết trong quá trình tu bản thân cho mọi phật tử hiểu rõ trong khóa huân tu lần 54 tại Viện Chuyên Tu II (Đồng Nai), ngày 17-06-2018 .

Làm Thế Nào Để Không Đau Đớn Thể Xác?

Trong video này chúng ta sẽ được thượng tọa Thích Thiện Thuận hướng dẫn rõ

Kính mời quý vị phật tử đạo hữu cùng lắng nghe bài giảng này!

https://www.youtube.com/watch?v=JmbLiRn85Dc

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart