Thích Thiện Thuận Mới Nhất | Con Đường Phía Trước Của Chúng Ta?

Thích Thiện Thuận với bài huyết giảng mới nhất “Con Đường Phía Trước Của Chúng Ta” . thầy Thích Thiện Thuận có nhắc đến phương thức thích hợp với tâm trạng hay hoàn cảnh của những người muốn hướng tới những kết quả tốt đẹp vì vậy các bạn ko nên bỏ qua. Trong bài giảng Con Đường Phía Trước Của Chúng Ta . Bài giảng được thực hiện tại chùa Bửu Lâm (Hàm Thuận Bắc – T. Bình Thuận), ngày 25-05-2018 trước sự lắng nghe chăm chú của rất nhiều phật tử gần xa ,

Để nghe được bài pháp thoại này xin hãy xem ở video bên dưới!

Nam Mô A Di Đà Phật!

https://www.youtube.com/watch?v=wRLGU0CSV6Y

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart