Thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng Bình bát cơm ngàn nhà

Thượng toạ Thích Thiện Thuận đã thuyết giảng tại chùa Phật Đà của tỉnh Hà Tiên trong ngày 14/7/2014 với nội dung về Bình bát cơm ngàn nhà. Đó là nội dung về quá trình Y bát của người xuất gia trên con đường tu hành.

thich-thien-thuan-binh-bat-com-ngan-nha

Bình bát cơm ngàn nhà là điều mà Phật tử phải ghi nhớ

Bình bát cơm ngàn nhà – 1 bát trong người xuất gia

Với mỗi người tu sĩ trong cuộc đời của mình không bao giờ rời khỏi 3 y và 1 bát. Bởi vậy khi tu hành mỗi người tu sĩ, tăng ni sẽ cho thấy một sự thanh cao từ trong tâm của họ.

Ngày nay, mỗi tu sĩ đều sống trong lòng xã hội cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc đời. Ngày xưa các tu viện chùa chiền nằm cách xa xã hội, nhưng ngày nay chùa nằm trong làng, trong phố. Cũng vì vậy mà các Thầy không chỉ học ngồi thiền, tụng kinh, quan sát mà còn học dấn thân. Cho nên có nhiều điều người tu sĩ không được như xưa nữa.

Video Thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng Bình bát cơm ngàn nhà

Những nếp sống giản dị của thiền môn, công hạnh ngày xưa của thiền đã không còn như xưa. Có thể nói tăng ni bị ảnh hưởng rất nhiều để có thể xuất gia là điều không dễ dàng gì, rất khó khăn khi rũ bỏ tất cả để học chánh pháp và an trú trong chánh pháp.

Tôn chỉ của người tu tập rất đơn giản và không bao giờ được quên là 3 y, 1 bát là vật niềm tin trao chánh pháp của chư Phật mười phương. Đời tu sĩ dù tu gì đều không rời y bát, chỉ cần nhìn vào đó mới có thể nhìn thấy sự thanh cao này.

Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi đường qua.

Bài pháp thoại Bình bát cơm ngàn nhà của Thượng toạ Thích Thiện Thuận như để nhắc nhở những người tu tập trên con đường mình đang đi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart