Thích Pháp Hòa
0
Vấn đáp Thiền trong đời sống – Thích Pháp Hoà
0

Bài pháp thoại mang hình thức vấn đáp Thiền trong đời sống (phần 4) do thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Thiền Đường Mây Từ ngày 04-03-2017. Thiền có nhiều ...

0
Bồ tát tại gia 16 – Thích Pháp Hoà
0

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 16 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 02/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada. Bồ tát tại gia 16 - nghe để biết giác ...

0
Người cư sĩ trong sáng – Thích Pháp Hoà
0

Bài pháp thoại Người cư sĩ trong sáng được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tư gia Phật Tử Nhật Y, California Arcadia, ngày 02-03-2017. Người cư sĩ ...

0
Bốn điều cần có – Thích Pháp Hoà
0

Bài pháp thoại Bốn điều cần có do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina, Canada nhân dịp Lễ Phật Đản 2016. Bốn điều cần có mà Đức Phật lý ...

0
Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng Bồ tát tại gia 15
0

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 15 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 25/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada. Bồ tát tại gia 15 là một phần ...

0
Ai cũng có Niết Bàn – Thích Pháp Hoà
0

Bài pháp thoại mang tính vấn đáp Ai cũng có Niết Bàn do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu Viện Tây Thiên vào ngày 17/04/2017. Niết bàn không ở đâu xa mà ...

0
Ăn cơm cầu nguyện – Thích Pháp Hoà
0

Thuyết pháp vấn đáp Ăn cơm cầu nguyện do Thượng toạ Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 19/03/2017. Ăn cơm cầu nguyện như một phép quán ...

0
Thuyết pháp Bồ tát tại gia 17 của Thích Pháp Hoà
0

Pháp thoại Bồ tát tại gia 17 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada. Bồ tát tại gia 17 hướng dẫn bạn tu tập đúng ...

0
Đừng tự đẩy lui mình – Thích Pháp Hoà
0

Bài thuyết pháp Đừng tự đẩy lui mình được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, Canada vào ngày 05/03/2017. Đừng tự đẩy lui mình vì những tri ...

0
Thầy Thích Pháp Hoà thuyết pháp Bồ tát tại gia 18
0

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia 18 được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 09/07/2016. Bồ tát tại gia là chính khi người tu ...

0
Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp Giảm duyên kết duyên
0

Pháp thoại Giảm duyên kết duyên do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ cho các Phật tử tại Chùa Văn Thù, Riverside, California, ngày 05/03/2017. Người đến với ...

0
Bài thuyết pháp Tham thiền của Thượng toạ Thích Pháp Hoà
0

Bài pháp thoại Tham thiền được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Vancouver, vào ngày 03/07/2011. Tham thiền có như con người chưa loại bỏ được cái ...

Shopping cart