Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp Theo chỗ kết mây lành

Bài thuyết pháp Theo chỗ kết mây lành do Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc vào ngày 03/06/2017.

thich-phap-hoa-theo-cho-ket-may-lanh

Theo chỗ kết mây lành như thế nào?

Từ Đàm nghĩa là đám mây lành. Đám mây tượng trưng cho Phật, bởi vậy chúng ta Theo chỗ kết mây lành là học theo Phật để có được những thành tựu, và tâm lành, thanh tịnh.

Video Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết pháp Theo chỗ kết mây lành

Mây lành là một trong những biểu tượng của Phật. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì, khi Phật tạo ra con đường giải thoát cho chúng sinh để đi đến con đường hạnh phúc. Vì vậy, khi học tập Phật pháp thì chúng ta cũng đang đi theo con đường mà Phật đã đi. Do đó, nơi nào lành thì nơi đó mây kết tụ lại.

Mỗi một người chúng ta như một cây hương, khi đốt hương lên sẽ tạo cho không gian thơm tho, sạch sẽ, và khi chúng kết lại thành từng đám mây, để các vị Phật, Bồ tát, chư Tăng biết đến. Con người thì cũng thơm mỗi kiểu. Mỗi người đều có hương đức hạnh của chính mình.

Dù chúng ta có tham sân si, nhưng cũng có những cái bất sinh bất diệt, có những điều lành. Nhưng để làm cho tâm lành hiển hiện thì phải nghe Pháp để tâm mình có thể bộc lộ tâm từ bi, tâm trong sạch.

Theo chỗ kết mây lành là một bài thuyết pháp để những Phật tử hiểu về quá trình tu tập của mình, quá trình tâm mình được hiển lộ, sạch sẽ sáng trong, nhờ tu và định tĩnh. Khi con người thông thái là khi chúng ta có sự định tĩnh. Mình là người sống thích tu, nên chỗ nào có tu mình tới, đó là theo chỗ kết mây lành.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart