Thầy Thích Pháp Hoà thuyết pháp Sân trước cành mai

Bài thuyết pháp Sân trước cành mai do thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, bang Ontario, Canada, ngày 19/02/2017.

san-truoc-canh-mai-thich-phap-hoa

Sân trước cành mai như đời người vô thường

Sân trước cành mai – sanh hữu hạn, tử vô hình

Bài thuyết pháp Sân trước cành mai với hơn 50% bài giảng nói bằng tiếng Anh, và một nửa nói bằng tiếng Việt. Bài thuyết pháp Sân trước cành mai nói đến như một phép ẩn dụ, nói về đời sống con người. Hôm nay mình trẻ, ngày mai mình già như sân trước cành mai.

Đừng bảo sân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3722&v=3rah0y33wPI

Thầy Thích Pháp Hoà thuyết pháp Sân trước cành mai

Ông bà tổ tiên chúng ta có thể già đi, mất rồi, nhưng chúng ta là người đang chảy dòng máu đó, đang tiếp nối ông bà chúng ta để ngồi đây. Không phải chúng ta cứ chết là hết mà còn có rất nhiều người tiếp nối. Như cành mai có thể nở rồi rụng nhưng xác hoa trở thành phân, tiếp thêm sinh lực cho cây mai tiếp tục phát triển.

Con người khi xem chuyện đời trước mắt như việc sinh lão bệnh tử của con người. Đó là một chân lý mà Phật đã chỉ ra. Cuộc đời là vô thường, sanh hữu hạn, tử vô hình. Cho nên con người sống hãy sống một cách trọn vẹn vì ai biết ngày mai thế nào.

Trong bài thuyết pháp Sân trước một cành mai đó là nói về việc sinh tử vô thường của con người. Thế cuộc thay đổi như sự phát triển của con người, mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi già đi. Khi nghe bài thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hoà bạn sẽ hiểu hơn về điều này.

Nghe thêm các bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart