Thượng toạ Thích Pháp Hoà pháp thoại Chăm sóc đất tâm

Bài thuyết pháp Chăm sóc đất tâm được Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Thành phố Heilbronn, Đức vào ngày 20-6-2017.

cham-soc-dat-tam-thich-phap-hoa1

Chăm sóc đất tâm như thế nào thì chỉ chúng ta mới có thể làm được

Tâm cường đại thì con người có thể làm rất nhiều việc, cũng như khi tâm ta khô cằn không có nước tưới để tươi tốt thì nó cũng như một mảng đất khô cằn. Đó là lí do vì sao khi nhìn vào một con người không thể nhìn bề ngoài mà còn phải hiểu về tâm hồn đẹp của họ.

https://www.youtube.com/watch?v=tqIf6I2cp4k

Video Chăm sóc đất tâm của Thượng toá Thích Pháp Hoà

Khi ngồi niệm phật, tâm mình tịnh thì đã nhận được nhân quả trên cuộc đời. Đó là cách chúng ta nhìn mọi sự việc đều thấy nhân quả. Mình gieo nhân tốt thì quả tốt, bởi vậy khi chúng ta biết đúng cách để mang đến cho chúng ta mảnh đất tâm hồn tươi tốt thì cũng là lúc chúng ta nhận được quả tốt. Đạo Phật là con đường để chúng ta có niềm tin, như một hạt giống để gieo vào tâm của mình.

Trong bài thuyết pháp Chăm sóc đất tâm, Thầy Thích Pháp hoà có trích lời Phật nói: trong tâm chúng ta có 5 thứ hoang vu, trong đó có sự hoang vu về sự nghi ngờ, nghi ngờ phật, pháp, tăng, thiện giới của họ. Chúng ta có rất nhiều những thông tin, nhưng cùng một Phật giáo có thể đó là tuyên truyền đúng hoặc sai. Vì vậy, khi chúng ta muốn chăm sóc đất tâm cho mình thì cũng phải lựa chọn đúng đắn.

Mỗi người cần có chánh kiến trí tuệ thì có thể mê lầm, bởi vậy nếu có nghi ngờ về điều gì đó, đó là cái chúng ta có thể lầm, gây nên những mê đắm, đau khổ trong cuộc đời chúng ta. Hãy nghe bài giảng Chăm sóc đất tâm của Thầy Thích Pháp Hoà để biết cách tưới tắm cho tâm hồn của mình bằng thiện pháp đúng đắn.

Shopping cart