Đại đức Thích Pháp Hoà thuyết pháp Bồ Tát vượt khó

Bài thuyết pháp Bồ Tát vượt khó được Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Vạn Đức ngày 17/09/2017, nhân đại lễ Vu Lan.

Bồ tát trong chính chúng ta

thich-phap-hoa-bo-tat-vuot-kho

Đây là bài chia sẻ của Đại đức Thích Pháp Hoà về những việc làm của Bồ Tát.

Một người Phật tử hay những người thích học Phật pháp, ngoài Phật còn có Bồ Tát và rất nhiều những vị Thanh văn – những người nghe Pháp mà ngộ đạo lý tu hành, duyên giác. Có những vị nghe Phật giảng về khổ của cuộc đời mà Ngộ về nó liền phát tâm tu hành. Còn những vị thấy hành động trong cuộc sống mà Ngộ Phật thì gọi là Duyên giác, độc giác là những người tự mình giác ngộ.

Video bài giảng của Đại đức Thích Pháp Hoà chủ đề Bồ Tát vượt khó

Phật là bậc toàn giác, Ngài thấy rõ nhân quả, tâm của ngài tự tại, giải thoát bớt các chấp trước, khổ đau. Còn với chính chúng ta thì lúc làm không nghĩ nhưng khi quả đến thì lại kêu than. Mình là Phật giác, là người dựa vào Phật pháp để được giác ngộ.

Bồ tát là người sống đa phần lợi cho người. Bồ tát không phải là những người ngồi trên bông sen, Bồ tát là nhg người ăn mặc đơn sơ. Họ là những người sống biết hy sinh thời gian và công sức cho mọi người.

Người tu thì phải có cặp mắt nhìn để nhận biết những Bồ tát trong cuộc sống để trân trọng những việc đó đang làm.

Bài thuyết pháp Bồ tát vượt khó của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ cho chúng ta những hiểu biết rõ hơn về Bồ tát và từ đó có những cách học, cách tu tập, hành động đúng đắn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart